Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Варна -> ДЗЗД Обединение Дема - Т7 - гр. Варна (29163.00 BGN)

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Варна “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”

ID 573795
Дата на публикуване 2013-12-09
Тип на документа 3
Номер на поръчка 282179
Поръчител Община Варна 93442
Описание "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Варна “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
Обект услуги
Относно финансирането Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.” Договорите с избрания изпълнител/избраните изпълнители по обособени позиции от 1 до 11 включително ще бъдат сключени при осигуряване на финансиране по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Обектите, включени в обособени позиции от 2 до 11 са допълнителни обекти към проекта, с който Възложителя кандидатства за финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”. При спестяване и/или прехвърляне на средства в бюджета на схемата е възможно да бъде осигурено финансиране и за тези допълнителни обекти. При невъзможност да се осигури финансиране, ще се приложат разпоредбите на чл.39, ал. 1, т.5, втора хипотеза или съответно чл.40 от ЗОП.
Участници NO
Дата на договора Д13001148ВН от 2013-12-05
Изпълнител ДЗЗД Обединение Дема - Т7 - гр. Варна 176095331
Собственици на изпълнител ДЗЗД Обединение Дема - Т7 - гр. Варна 176095331 ДЗЗД Обединение Дема - Т7 - гр. Варна 103760963 ДЕМА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 200007801 Т 7 консулт ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 15674
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 29 163,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: