Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Фьоникс Фарма ЕАД /старо Либра ЕАД /- София (25646.00 BGN)

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на Отделение по хемодиализа при  УМБАЛ "Света Анна" - София АД

ID 615803
Дата на публикуване 2014-07-18
Тип на документа 3
Номер на поръчка 311166
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на Отделение по хемодиализа при УМБАЛ "Света Анна" - София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора 30 от 2014-07-14
Изпълнител Фьоникс Фарма ЕАД /старо Либра ЕАД /- София 102153152
Собственици на изпълнител Фьоникс Фарма ЕАД /старо Либра ЕАД /- София 102153152 Фьоникс Фарма ЕАД /старо Либра ЕАД /- София Фьоникс Фарма ЕАД /старо Либра ЕАД /- София 102153152 ID: 467
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 25 646,00 BGN