Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Варна -> ДЗЗД Обединени консултанти Варна- София (897999.00 BGN)

"Упражняване на строителен надзор на обект "Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)-Варна - втори етап"

ID 548150
Дата на публикуване 2013-07-01
Тип на документа 3
Номер на поръчка 271239
Поръчител Община Варна 93442
Описание "Упражняване на строителен надзор на обект "Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)-Варна - втори етап"
Обект услуги
Относно финансирането Обществената поръчка се възлага във връзка с подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116- С013 с УО на ОПОС за финансиране на проект № DIR-51011116-17-53 „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател, гр.Варна”, процедура № BG161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.
Участници NO
Дата на договора Д13000802Вн от 2013-06-28
Изпълнител ДЗЗД Обединени консултанти Варна- София 176516287
Собственици на изпълнител ДЗЗД Обединени консултанти Варна- София 176516287 ДЗЗД Обединени консултанти Варна- София 831204083 РУТЕКС, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 60.0% от общия капитал 103882376 ТРАФИККОНСУЛТ БГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 40.0% от общия капитал ЕГН: ********** ИЛИЯН ИВАНОВ ИВАНОВдлъжност:(Съдружник) дял(2000) [Дата на актуализацията: 2008-03-24] ЕГН: ********** ПЕТЪР ТРИФОНОВ СТЕФАНОВдлъжност:(Съдружник) дял(3000) [Дата на актуализацията: 2008-03-24] ********** ИЛИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 40.0% от общия капитал ********** ПЕТЪР ТРИФОНОВ СТЕФАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3.0 хиляди лева, представляващо 60.0% от общия капитал ЕГН: ********** НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-01-28] ********** НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 19448
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 897 999,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: