Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Бяла, област Русе -> ДЗЗД Еко Бул (490000.00 BGN)

"Упражняване на строителен надзор, технически, количествен и стойностен контрол и отчитане на изпълнените строително-монтажни работи (СМР), включително изготвяне на технически паспорт и въвеждане в експлоатация на обект: „Инженеринг по проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)”, Работно проектиране и изграждане на довеждаща инфраструктура до площадката,  изграждане на РСУО за регион Борово (Бяла, обл. Русе) и  доставка на мобилно експлоатационно оборудване за РСУО”

ID 609564
Дата на публикуване 2014-06-19
Тип на документа 3
Номер на поръчка 273814
Поръчител Община Бяла, област Русе 530493
Описание "Упражняване на строителен надзор, технически, количествен и стойностен контрол и отчитане на изпълнените строително-монтажни работи (СМР), включително изготвяне на технически паспорт и въвеждане в експлоатация на обект: „Инженеринг по проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)”, Работно проектиране и изграждане на довеждаща инфраструктура до площадката, изграждане на РСУО за регион Борово (Бяла, обл. Русе) и доставка на мобилно експлоатационно оборудване за РСУО”
Обект услуги
Относно финансирането Проектът е пряко свързан с опазване на околната среда и представлява иновативен модел за региона, като надгражда други проекти и дейности, целящи опазване и подобряване на параметрите на околната среда. Финасирането на проекта е осигурено по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 2 - процедура с референтен номер BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново,Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище,Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”. Като приоритетен проект е определен и този на регион Борово (Бяла, област Русе) с чл.2 на ПМС №209/2009, Обн., ДВ, бр. 68 от 25.08.2009 г., в сила от 25.08.2009 г., изм. и доп., бр. 34 от 4.05.2012 г., в сила от 4.05.2012 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общинските депа за битови отпадъци, се определят 23-те региона (регион Борово (Бяла, област Русе) фигурира под №3), в които ще се изграждат регионални системи за управление на битовите отпадъците по Оперативна Програма „Околна среда 2007 – 2013г.”
Участници NO
Дата на договора Д-142 от 2014-06-16
Изпълнител ДЗЗД Еко Бул 176459886
Собственици на изпълнител ДЗЗД Еко Бул 176459886 ДЗЗД Еко Бул 130188559 БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 108507750 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 831769677 СТАНИЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.4 хиляди лева, представляващо 4.706% от общия капитал 831376250 БИАД-С, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.2 хиляди лева, представляващо 2.353% от общия капитал 130077007 БЕСТ-7, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.4 хиляди лева, представляващо 4.706% от общия капитал 000629858 ПЕЩОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ-МОНТАЖИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 3.922% от общия капитал 823073008 ХИДРОСТРОЙ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.2 хиляди лева, представляващо 2.353% от общия капитал 831358448 ХИДРОСТРОЙ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.2 хиляди лева, представляващо 2.353% от общия капитал 130030064 ГБС-ИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.4 хиляди лева, представляващо 4.706% от общия капитал 040526862 НИКОЛА КОЧОВСКИ - ГАРАНТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.2 хиляди лева, представляващо 2.353% от общия капитал 020809244 ИНЖТАЛАНТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.2 хиляди лева, представляващо 2.353% от общия капитал 121094769 БИГЛА-3, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.0 хиляди лева, представляващо 1.961% от общия капитал 040580949 БОКАР, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.0 хиляди лева, представляващо 1.961% от общия капитал 121171233 СТРОЙИНВЕСТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.2 хиляди лева, представляващо 2.353% от общия капитал 030466961 КОМЕ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.4 хиляди лева, представляващо 4.706% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 30.2 хиляди лева, представляващо 59.216% от общия капитал ЕГН: ********** ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТАНИЛОВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-02-11] ********** ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТАНИЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3000.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 19098
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 490 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: