Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Бяла, област Варна -> Кейбъл тех ООД - Варна (625114.00 BGN)

"Доставка и монтаж на оборудване за обект: „Културен център – гр. Бяла”

ID 641976
Дата на публикуване 2015-01-12
Тип на документа 3
Номер на поръчка 306300
Поръчител Община Бяла, област Варна 93435
Описание "Доставка и монтаж на оборудване за обект: „Културен център – гр. Бяла”
Обект доставки
Относно финансирането Проекта се осъществява с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 03/321/01364 от 14.12.2012 г.
Участници 1. „ВЕРТИКАЛ 1” ЕООД ||ЕИК: 12666707 ||Седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. "България" №186, вх. Б, ет. 4, ап. 12 ||Адрес за кореспонденция: гр. Хасково,ул. „Княз Борис I” № 5 ||тел.:038 622273 ||факс: 038 590979 ||e-mail: [email protected] ||Представлява се от: Тодор Савов Савов в качеството си на Управител ||2. КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД ||ЕИК: 103937876 ||Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.“Ген. Колев“ № 24 ||Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Янош Хуняди” № 69 ||тел.:052 609590 ||факс: 052 615053 ||e-mail: [email protected] ||Представлява се от: Десимир Неделчев Атанасов в качеството си на Управител ||3. „ПАНОВ“ ЕООД ||ЕИК: 103785856 ||Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Ян Хуняди” № 31, офис 306 ||Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Ян Хуняди” № 31, офис 306 ||тел.: 052 601547 ||факс: 052 601547 ||e-mail: [email protected] ||Представлява се от: Ангел Панайотов Панов в качеството си на Управител ||4. „ОБЕДИНЕНИЕ ИНТЕРИОР БЯЛА” ДЗЗД ||Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Ян Хунияди” № 37, ет. 4 ||тел.: 052 638540 ||факс: 052638541 ||e-mail: [email protected] ||Представлява се от: Ангел Илиев Ушев в качеството си на Управител ||Участникът представлява дружество по Закона за задълженията и договорите със съдружници „ОДЕСОССТРОЙ” ООД , ЕИК: 103591328, Седалище и адрес на управление:гр. Аксаково, ул. "Здравец" № 4,Представлява се от: Ангел Илиев Ушев в качеството си на Управител и „ЛУКС ДООРС” ЕООД, ЕИК: 202235650, Седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н "Младост", ж.к. "Възраждане", бл. 23, ет. 8, ап. 805, Представлява се от: Соня Димитрова Димитрова в качеството си на Управител ||5. КОНСОРЦИУМ „ВЕСЕЛА 2002“ ||Булстат:175686072 ||Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Жеравна” № 7 ||тел.: 052 302109 ||факс: 052 302113 ||e-mail: [email protected] ||Представлява се от:Тихомир Костадинов Димитров - Представляващ консорциума ||Участникът представлява дружество по Закона за задълженията и договорите със съдружници „ВЕСЕЛА“ ООД, ЕИК: 103219192, Седалище и адрес на управление: гр. Варна,ул. „Жеравна” № 7, Представлява се от:Тихомир Костадинов Димитров в качеството си на Управител и ЕТ „ 2002 – КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ”, ЕИК:103592978, Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. "Трошево", бл. 32, вх. Е, ет. 1, ап. 76, Представлява се от: Константин Тихомиров Димитров ||
Дата на договора 20 - 2 от 2015-01-12
Изпълнител Кейбъл тех ООД - Варна 103937876
Собственици на изпълнител Кейбъл тех ООД - Варна 103937876 Кейбъл тех ООД - Варна Кейбъл тех ООД - Варна 103937876 ID: 9282
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 625 114,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: