Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Бургас -> Консултантска инженерна група ООД (1600000.00 BGN)

Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бургас по следните обособени позиции: І ОП – Първи район : ж.к. Братя Миладинови“, ж.к. „Възраждане“ и ЦГЧ ІІ ОП – Втори район: ж.к. „Зорница“ и ж.к.“Лазур“ ІІІ ОП – Трети район: ж.к. „Славейков“ ІV ОП – Четвърти район: ж.к. „Изгрев“ V ОП – Пети район: ж.к. „Меден рудник“ зона А, зона Г , кв. „Победа“ VІ ОП – Шести район: ж.к. „Меден рудник“ зона Б и зона В

ID 681846
Дата на публикуване 2015-08-10
Тип на документа 3
Номер на поръчка 321920
Поръчител Община Бургас 56814
Описание Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бургас по следните обособени позиции: І ОП – Първи район : ж.к. Братя Миладинови“, ж.к. „Възраждане“ и ЦГЧ ІІ ОП – Втори район: ж.к. „Зорница“ и ж.к.“Лазур“ ІІІ ОП – Трети район: ж.к. „Славейков“ ІV ОП – Четвърти район: ж.к. „Изгрев“ V ОП – Пети район: ж.к. „Меден рудник“ зона А, зона Г , кв. „Победа“ VІ ОП – Шести район: ж.к. „Меден рудник“ зона Б и зона В
Обект услуги
Относно финансирането
Участници 1.КОНСОРЦИУМ „КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ”, със сед., адрес на управл. и адрес за коресп.: 1000 гр.София , бул.„Витоша“39, ап.3, тел./факс: 02/953 35 67, e-mail: [email protected], между: „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ООД, ЕИК:175216595, със сед. и адрес на управл.: 1000 гр.София, район „Средец“, бул. „Витоша“ 39, представл. от Борислав Д. Стоянов, „ИВАЛС – ДРЕНСКИ“ЕООД, ЕИК:020658970, със сед. и адрес на управл.: 1000 гр. София, ул.“Владимир Димитров – Майстора“ №2, представл. от Светослав А. Дренски и „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ООД, ЕИК:200308719, със сед. и адрес на управл.: гр.Шумен, п.к.9700, ул.“Васил Левски“ №29, вх.Г, представл.от Димитринка К. Христова; ||2.ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – БУРГАС 2015”, със сед., адрес на управл. и за коресп.: гр. София, ул. „Проф.Ал. Фол“ №2, вх.Д, ап.17, ет.3, тел. 02/868 75 74, e-mail: [email protected], представл. от Св. Тр. Славов между: “СЛАВОВ ТАУЪР“ЕООД, ЕИК:202628493, със сед. и адрес на управл.: гр. София, ул. „Проф.Ал. Фол“ №2, вх.Д, ап.17, ет.3, представл. от Св. Тр. Славов, „БИБЕНС“ЕООД, ЕИК:202102867, със сед. и адрес на управл.: гр. София 1000,, район Средец, ул.“Добруджа“ №4, ет.2, ап.4, представл. от Г. Г.Николова и „НЕКОТЕРМ“ООД, ЕИК:825371195, със сед. и адрес на управл.: гр. София, район „Изгрев“, ул.“Т.Шевченко“ №5, представл. от Нейко Петков Неков; ||3.„ЕНЕМОНА” АД, ЕИК:020955078, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: 1113 гр.София, район Слатина, ж.к.“Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ №20, тел.: 02/805 48 50; факс:02/805 48 37, e-mail: [email protected], представлявано от изпълнителния директор Богдан Дичев Прокопиев; ||4. „СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99”ЕООД, ЕИК:130007553, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: 1680 гр.София, община Столична, район Красно село, ж.к.“Борово“, ул.“Родопски извор“ №43А, ет.1, офис 2, тел./факс: 02/958 44 36; 02/958 44 62; e-mail: [email protected], представлявано от управителя Александър Стоянов Георгиев; ||5.„КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА”ООД, ЕИК:131069757, със седалище, адрес на управление: гр.София, р-н „Лозенец“, ул.“Вишнева“ №12, и адрес за коресп.: 1606, гр.София, ул.“Дамян Груев“ №42, ет.6, тел.: 02/954 95 02, факс: 02/954 90 84, e-mail: [email protected], представлявано от управителя Стоян Янков Янев; ||6.„ТИЙМ ЕКСПЕРТС”ООД, ЕИК:200858531, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: 9000 гр.Варна, община Варна, ул.“Рали Мавридов“ 32, ат.1 тел.: 056/611911; 0889596507; e-mail: [email protected], представл. от Тодор Тонев Тонев.
Дата на договора 93-ОП-17/105/ от 2015-08-03
Изпълнител Консултантска инженерна група ООД 131069757
Собственици на изпълнител Консултантска инженерна група ООД 131069757 Консултантска инженерна група ООД Консултантска инженерна група ООД 131069757 ID: 3253
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 600 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: