Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Бургас -> АБ Инвест НН ЕООД (10000000.00 BGN)

Определяне на изпълнители за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно движение, /локални платна/, разделителни ивици между платната за главното и местното движение, велосипедни алеи и тротоари/ и общинските пътища с техните съоръжения на територията на Община Бургас, по обособени позиции, както следва: ОП 1. Център за административни услуги„ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща:  ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; ОП 2. Център за административни услуги„ЗОРА”, включваща:  ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор; ОП 3. Център за административни услуги„ИЗГРЕВ”, включваща:  ж.к.„Изгрев”, ж.к.„Зорница”, кв.Сарафово, с.Черно море, с.Рудник, с.Драганово и с.Брястовец; ОП 4. Център за административни услуги„ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща:  ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище; ОП 5. Център за административни услуги„ПРИМОРИЕ”, включваща:  Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”; ОП 6. Център за административни услуги„ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, включваща: гр. Българово, с. Братово и с . Равнец“

ID 664543
Дата на публикуване 2015-04-30
Тип на документа 3
Номер на поръчка 320631
Поръчител Община Бургас 56814
Описание Определяне на изпълнители за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно движение, /локални платна/, разделителни ивици между платната за главното и местното движение, велосипедни алеи и тротоари/ и общинските пътища с техните съоръжения на територията на Община Бургас, по обособени позиции, както следва: ОП 1. Център за административни услуги„ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; ОП 2. Център за административни услуги„ЗОРА”, включваща: ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор; ОП 3. Център за административни услуги„ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к.„Изгрев”, ж.к.„Зорница”, кв.Сарафово, с.Черно море, с.Рудник, с.Драганово и с.Брястовец; ОП 4. Център за административни услуги„ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище; ОП 5. Център за административни услуги„ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”; ОП 6. Център за административни услуги„ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, включваща: гр. Българово, с. Братово и с . Равнец“
Обект строителство
Относно финансирането
Участници 1.ДЗЗД „ДЕВНЯ ТРЕЙД – ПЪТСТРОЙ ВАРНА”, със сед. и адр. на управ.: гр. Варна, Р-н „Младост“,ул. „Андрей Сахаров“ №1, ет.5, ЕИК 176398433,тел. 052/739 900 и факс: 052/739 909, между „ДЕВНЯ ТРЕЙД” ООД, гр. Варна, със сед. и адр.на управ.: гр. Варна 9023, Р-н „Владислав Варненчик“, Зап. Пром. Зона, ул. „Атанас Москов“ №308, ЕИК 103290570, предст. от Светлин П.Савов и „ПЪТСТРОЙ - ВАРНА” ЕООД, гр. Варна, със сед. и адр.с на управ.: гр. Варна, Р-н „Младост“, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ №1, ет.5, ЕИК 103561242, предст. от Ангел Т.Дерменджиев. 2.ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ТРАФИКБИЛД”, със сед. и адр. на управ.: гр. Аксаково, Обл.Варна, п.к. 9154, м. „Варненски път“ №039002, ЕИК 176666689 тел. 052/504 683 и факс: 052/504 483, между „ЗЕБРА” ООД, гр. Аксаково, със сед. и адр. на управ.: гр. Аксаково, Обл. Варна, п.к. 9154, м. „Варненски път“ №039002, ЕИК 103801869, пр. от Николай Д. Димитров, „ТРАФИКБИЛД” ЕООД, гр. Аксаково, със сед. и адр. на управ.: гр. Аксаково, Област Варна, п.к. 9154, м. „Варненски път“ №039002, ЕИК 103845730, пр. от Добромир П. Ангелов и „ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД, гр. Аксаково, със сед.и адр. на управ.: гр. Аксаково, Обл.Варна, п.к. 9154, м.„Варненски път“ №039002, ЕИК 103882376, пр.от Николай Димитров Димитров. 3.ДЗЗД „ПСТ БЕТОН”, със сед.и адр. на управ.: гр. София 1517, Р-н „Подуяне“,ул.„Бесарабия“ №114,тел. 02/945 28 20 и факс: 02/945 04 96, между „ПСТ ГРУП” ЕАД, гр. София,със сед.и адр.на управ.: гр. София 1517, Р-н „Подуяне“, ул.„Бесарабия“ №114, ЕИК 831928535, пр. от Камен В. Кичев и Цветан И.Цонев и „М § С БЕТОН” АД, гр. Бургас, със сед.и адр. на управ. гр. Бургас 8000, ул.„Славянска“ №71,ет.1, ЕИК 200964381,пр. от Станимир Б. Георгиев.4.„ТРЕЙС - БУРГАС” ЕАД, със сед.и адр. на управ. гр. Бургас 8000, ул. „Одрин“ №15, ет.7,ЕИК 200627706 и адрес за коресп.: гр. Бургас 8000, ул. „Одрин“ №15, ет.7, тел. 056/813 639 и факс: 056/813 623, пр. от Петър Хр. Илиев. 5. „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП” ЕООД, със сед. и адр. на управ.: гр. София 1421, Р-н „Лозенец“, бул. „Черни връх“ №59А, ЕИК 175396059 и адр. за коресп.: гр. София 1421, Район „Лозенец“,бул.„Черни връх“ №59А,тел. 02/816 99 62 и факс: 02/816 99 34, пр. от Велизар Л. Радев.6.„ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД, със сед.и адр на управ.: гр. Бургас 8000, ул. „Константин Фотинов“ №19 А, ЕИК 102659979 тел. и факс: 056/840 205, пр.от Райко Д. Калпачков и Живко И. Недев. 7. „АБ ИНВЕСТ НН” ЕООД, със сед.и адр. на управ.: гр. София 1000, Район „Младост“, ж.к. „Младост“ 1,бл. 18,вх.7, ет.4, ап.10, ЕИК 201435908 тел. 052/739 994 и факс: 052/737 777, пр.от Любомир В. Славов.8.„ПЪТ 2004” ООД, със сед. и адрес на управ.: гр. Бургас 8000, ул. „Транспортна“ №7, ет.3, ЕИК 102878485, тел. 0894 734325 и факс: 056/840 492, пр.от Емил Т. Георгиев.9.ДЗЗД „БУРГАС ТР 2015”,със сед. и адр. на управ.: гр. Стара Загора 6000, Зона „Голеш“, п.к.102 , тел. и факс: 042/602 677, между „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Стара Загора, със сед. и адр. на управ.: гр. Стара Загора 6000, Зона „Голеш“, п.к.102, ЕИК 123626427, пр.от Сашо П.Желязков и „ПСК ВИАСТРОЙ” ЕООД, гр. Стара Загора, със сед.и адр. на управ.: гр. Стара Загора 6000, Зона „Голеш“,п.к.102, ЕИК 203212590, представ.от Стойчо Н. Балтов.10.„БРИЛЯНТ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ” ООД, със сед.и адр.на управ.: гр. Свети Влас 8256, Община Несебър, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №22, ЕИК 147146949,тел. 0885 555 055 и факс: 0554/23 621,пр.от Румен С. Стефанов.11.„АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД, със сед.и адр. на управ.: гр. Шумен 9700, ул. „Алеко Константинов“ №8, ЕИК127001597тел. и факс: 056/814 165, пр. от Димо Христов.12. „СТРАБАГ” АГ Австрия, със сед.и адр.на управ.: Австрия, Шпитал ан дер Драу, Ортенбургерщрасе 27, по ф.д. № 117476,тел. 02/ 445 88 67 и факс: 02/445 88 89, пр.Зигфрид Ванкер, г-н Маг. Х. Трунтшниг и прок.Йохан Пьолцл иХаймо Обервинклер.13.„ЩРАБАГ” ЕАД, със сед. и адр. на упр.:гр София 1309, Р-н „Илинден“,ул „Кукуш“ №1, ЕИК 130463628 тел. 02/445 88 67 и факс: 02/445 88 89, пр.от Веселин М. Господинов, Фиданка Вл. Гигова и Херберт Франц-Ксавие Шустер.
Дата на договора 93-ОП-156/41/ от 2015-04-27
Изпълнител АБ Инвест НН ЕООД 201435908
Собственици на изпълнител АБ Инвест НН ЕООД 201435908 АБ Инвест НН ЕООД АБ Инвест НН ЕООД 201435908 ID: 23510
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 10 000 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: