Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Бургас -> Адел-М ЕООД - гр. Бургас (114558.00 BGN)

„ Изпълнение на СМР на обекти по следните обособени позици:ОП 1- Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас; ОП 2- Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с“Лазур“, гр. Бургас “ 

ID 669158
Дата на публикуване 2015-05-29
Тип на документа 3
Номер на поръчка 320050
Поръчител Община Бургас 56814
Описание „ Изпълнение на СМР на обекти по следните обособени позици:ОП 1- Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас; ОП 2- Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с“Лазур“, гр. Бургас “
Обект строителство
Относно финансирането „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“ съгласно договор ВG161PO001/1.4-09/2012/019 по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007- 2013 Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”
Участници 1 “ТРЕЙС – БУРГАС“ ЕАД, ЕИК 200627706, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. „Одрин“ № 15, ет. 7 представлявано от Петър Христов Илиев, тел. 056/813639, факс 056/813623, e-mail: [email protected]; Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 1. ||2. „ПЪТСТРОЙ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 103561242, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул.“Акад. Андрей Сахаров“ №1, ет. 5, представлявано от Добромир Петров, тел. 052/739900, факс 052/739909, e-mail: [email protected]; Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 2. ||3. „ЩРАБАГ” ЕАД, ЕИК130463628, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. Кукуш № 1, факс 056/82 44 50, тел. 056/82 44 40, и адрес за кореспонденция гр.София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, сграда Мегапарк, ет. 8, представлявано от Веселин Василев, факс 02/4458889, тел. 02/4458867, [email protected]; Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 2. ||4. „БОРЕЛА“ ЕООД, ЕИК147156078, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция гр. Бургас, ул. „ Свети Климент Охридски“ № 15, ет. 4, офис 403, представлявано от управителя Таня Христова Терзиева, телефон 0878/707147, факс 056/592392, e-mail: [email protected] Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 2. ||5. „ПОЛИССТРОЙ” ЕООД, ЕИК 838169610, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция гр.Ямбол, ул. „Балатон” № 2, представлявано от управителя Димитър Керемедчиев, тел. 046/ 669 151, 046/ 669154; факс 046/66 91 52, e-mail: [email protected]; Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 2. ||6. „АДЕЛ М” ЕООД, ЕИК 147109071, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция гр. Бургас, к-с „Изгрев“, бл.86, вх.3, ет.6, представлявано от управителя Милко Красимиров, тел. 056/ 999 873, факс 056/992 874, e-mail: [email protected]; Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 1. ||7. КОНСОРЦИУМ „ПРОЕКТ парк „Лазур 2015“, със седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас 8256, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ №22, представлявано от Румен Стефанов,тел. 0885 55 5055, [email protected]; Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 2.Участникът е учреден с договор за гражданско дружество от 12.01.2015г. между: ||„БРИЛЯНТ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, ЕИК 14746949, със седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас 8256, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ №22, представлявано от управителя: Румен Стефанов,И„ЕИВ“ ЕООД, ЕИК 200970046, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Транспортна“ №7, ет.3, представлявано от управителя: Мария Георгиева; ||8. „БУРГАСЦВЕТ – 90- ТАНЕВ“ ЕООД, ЕИК 102833771, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ул.“Алеко Богориди“ №16, представлявано от Васил Танев, тел. 056/ 841660, факс 056/ 841688, e-mail: [email protected]; Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 2. ||
Дата на договора 93-ОП-160(40)/21.05.2015г от 2015-05-21
Изпълнител Адел-М ЕООД - гр. Бургас 147109071
Собственици на изпълнител Адел-М ЕООД - гр. Бургас 147109071 Адел-М ЕООД - гр. Бургас Адел-М ЕООД - гр. Бургас 147109071 ID: 17716
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 114 558,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: