Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Бикомед ООД - София (55372.00 BGN)

Доставка на специфични медицински консумативи за нуждите на Очна клиника  при УМБАЛ „Света Анна” – София АД 

ID 602588
Дата на публикуване 2014-05-09
Тип на документа 3
Номер на поръчка 308249
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на специфични медицински консумативи за нуждите на Очна клиника при УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП-16 от 2014-05-09
Изпълнител Бикомед ООД - София 130421337
Собственици на изпълнител Бикомед ООД - София 130421337 Бикомед ООД - София Бикомед ООД - София 130421337 ID: 191
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 55 372,00 BGN