Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Бургас -> Васстрой - Консулт ООД - Бургас (1480.00 BGN)

Извършване на строителен надзор на обекти по обособени позиции: Обособена позиция 1- "Извършване на строителен надзор на обект „Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас“ Обособена позиция 2- "Извършване на строителен надзор на обект „Благоустройство и паркоустройство, Скейтър парк, районен парк Изгрев, УПИ I, гр. Бургас“ Обособена позиция 3- „"Извършване на строителен надзор на обект Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас“ Обособена позиция 4- "Извършване на строителен надзор на обект „Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с“Лазур“, гр. Бургас“    

ID 638587
Дата на публикуване 2014-12-17
Тип на документа 3
Номер на поръчка 315819
Поръчител Община Бургас 56814
Описание Извършване на строителен надзор на обекти по обособени позиции: Обособена позиция 1- "Извършване на строителен надзор на обект „Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас“ Обособена позиция 2- "Извършване на строителен надзор на обект „Благоустройство и паркоустройство, Скейтър парк, районен парк Изгрев, УПИ I, гр. Бургас“ Обособена позиция 3- „"Извършване на строителен надзор на обект Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас“ Обособена позиция 4- "Извършване на строителен надзор на обект „Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с“Лазур“, гр. Бургас“
Обект услуги
Относно финансирането Обществената поръчка се реализира в рамките на проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“ съгласно договор ВG161PO001/1.4-09/2012/019 по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007- 2013 Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”.
Участници 1. „ДЕДАЛ” ЕООД, участник по обособени позиции 1,2,3 и 4, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Несебър 8230, ж.к. „Младост“, бл. 50, ЕИК 102612748, тел./факс 0554/44008, e-mail: [email protected] ||2. „ДЕОМИД” ЕООД, участник по обособени позиции 2,3 и 4, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Варна 9005, ж.к. „Чайка“, бл. 50, вх. Б, ап. 2, ЕИК 103842150, тел. 052/780 537 и факс: 052/300 358. ||3. „ВАССТРОЙ - КОНСУЛТ” ООД, участник по обособени позиции 1,2,3 и 4, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к „Изгрев“, бл.44 А, вх. „В“, ет. 1 и адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000, к-с. „Братя Миладинови“, бул. „Стефан Стамболов“ № 118, вх. „Ж“, ет. 1 , ЕИК 102603425, тел. 056/801712, факс 056/830842, моб.тел. 0888/240375, e-mail: [email protected] ||4.„АГРОВОДИНВЕСТ” ЕАД, участник по обособени позиции 1,2,3 и 4, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, р-н „Овча купел“, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10, ЕИК 121758166, тел. и факс 02/ 9559736, e-mail: [email protected] ||5.„ТРАНСКОНСУЛТ - БГ” ООД, участник по обособена позиция 1, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1606, р-н „Красно село“, ул. „Даме Груев“ № 15, ет. 7, ЕИК 121389659, тел. 02/8053960, факс 02/9515070 и e-mail: [email protected]
Дата на договора 93-ОП-38(17) от 2014-12-15
Изпълнител Васстрой - Консулт ООД - Бургас 102603425
Собственици на изпълнител Васстрой - Консулт ООД - Бургас 102603425 Васстрой - Консулт ООД - Бургас Васстрой - Консулт ООД - Бургас 102603425 ID: 6539
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 480,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: