Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Бургас -> Семпер Фортис ООД - София (37000.00 BGN)

„Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” както следва: 1. „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“ , Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/036, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.; 2. „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас“, Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/006, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”,Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; 3. „Културно-историческото наследство на о-в „Света Анастасия” и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация“, Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/008, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”.“    

ID 514958
Дата на публикуване 2012-12-20
Тип на документа 3
Номер на поръчка 256960
Поръчител Община Бургас 56814
Описание „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” както следва: 1. „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“ , Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/036, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.; 2. „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас“, Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/006, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”,Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; 3. „Културно-историческото наследство на о-в „Света Анастасия” и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация“, Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/008, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”.“
Обект услуги
Относно финансирането „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“ , Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/036, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас“, Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/006, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Културно-историческото наследство на о-в „Света Анастасия” и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация“, Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/008, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010
Участници NO
Дата на договора 93-ОП-37 от 2012-12-19
Изпълнител Семпер Фортис ООД - София 201244625
Собственици на изпълнител Семпер Фортис ООД - София 201244625 Семпер Фортис ООД - София Семпер Фортис ООД - София 201244625 ID: 18210
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 37 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: