Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Медицинска техника инженеринг /МТИ/ ООД /пререгистрация на 18.10.10г.от ЕООД/ - София (24141.00 BGN)

Доставка на консумативи за биохимичен анализатор ВТ 3500, вакуумна затворена система от пластмасов материал за вземане на венозна кръв и микроепруветки за капилярна кръв за нуждите на УМБАЛ „Света Анна” – София АД

ID 580863
Дата на публикуване 2014-01-20
Тип на документа 3
Номер на поръчка 300858
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на консумативи за биохимичен анализатор ВТ 3500, вакуумна затворена система от пластмасов материал за вземане на венозна кръв и микроепруветки за капилярна кръв за нуждите на УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП-4 от 2014-01-16
Изпълнител Медицинска техника инженеринг /МТИ/ ООД /пререгистрация на 18.10.10г.от ЕООД/ - София 831641528
Собственици на изпълнител Медицинска техника инженеринг /МТИ/ ООД /пререгистрация на 18.10.10г.от ЕООД/ - София 831641528 Медицинска техника инженеринг /МТИ/ ООД /пререгистрация на 18.10.10г.от ЕООД/ - София Медицинска техника инженеринг /МТИ/ ООД /пререгистрация на 18.10.10г.от ЕООД/ - София 831641528 ID: 310
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 24 141,00 BGN