Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Новимед ООД - София (66720.00 BGN)

Доставка на медицински консумативи за нуждите на Катетeризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД 

ID 573909
Дата на публикуване 2013-12-09
Тип на документа 3
Номер на поръчка 297436
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на медицински консумативи за нуждите на Катетeризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП-147 от 2013-12-03
Изпълнител Новимед ООД - София 130551238
Собственици на изпълнител Новимед ООД - София 130551238 Новимед ООД - София Новимед ООД - София 130551238 ID: 2783
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 66 720,00 BGN