Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Диагностик Имиджинг ООД - София (13500.00 BGN)

Доставка на медицински консумативи за нуждите на Катетeризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД 

ID 573469
Дата на публикуване 2013-12-05
Тип на документа 3
Номер на поръчка 297436
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на медицински консумативи за нуждите на Катетeризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП-143 от 2013-11-29
Изпълнител Диагностик Имиджинг ООД - София 130099103
Собственици на изпълнител Диагностик Имиджинг ООД - София 130099103 Диагностик Имиджинг ООД - София Диагностик Имиджинг ООД - София 130099103 ID: 636
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 13 500,00 BGN