Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Братя Даскалови -> Петра-2004, гр. Велико Търново (1000.00 BGN)

Упражняване на авторски надзор за обект: „СМР за обект „Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин – УПИ XIII – здравна служба, магазин и площад в кв.17” и обект „Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин – УПИ XII – за читалище, паметник и парк в кв.16”.

ID 665143
Дата на публикуване 2015-05-05
Тип на документа 3
Номер на поръчка 322395
Поръчител Община Братя Даскалови 817568
Описание Упражняване на авторски надзор за обект: „СМР за обект „Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин – УПИ XIII – здравна служба, магазин и площад в кв.17” и обект „Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин – УПИ XII – за читалище, паметник и парк в кв.16”.
Обект услуги
Относно финансирането Проект с ИД 61/3/3220862 по сключен договор между Държавен фонд "Земеделие", Сдружение "МИГ - Брезово и Братя Даскалови" и Община Братя Даскалови с № 61/3/3220862 от 31.05.2014 г. по ПРСР 2007-2013 г.
Участници "Петра-2004” ЕООД гр. Велико Търново, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, ул. К. Кисимов № 5 с ЕИК по БУЛСТАТ 104614712, с рег. № по ЗДДС BG104614712, представлявано от Петър Петърчев - Управител.
Дата на договора 77 от 2015-04-20
Изпълнител Петра-2004, гр. Велико Търново 104614712
Собственици на изпълнител Петра-2004, гр. Велико Търново 104614712 Петра-2004, гр. Велико Търново Петра-2004, гр. Велико Търново 104614712 ID: 10015
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: