Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Бойчиновци -> Каро трейдинг ООД - София (2983444.00 BGN)

"Реконструкция на част от водопроводните мрежи на населените места - с. Лехчево, с. Громшин, с. Мадан, с. Владимирово и с. Мърчево в община Бойчиновци";

ID 634969
Дата на публикуване 2014-11-25
Тип на документа 3
Номер на поръчка 313448
Поръчител Община Бойчиновци 320566
Описание "Реконструкция на част от водопроводните мрежи на населените места - с. Лехчево, с. Громшин, с. Мадан, с. Владимирово и с. Мърчево в община Бойчиновци";
Обект строителство
Относно финансирането Проект „Реконструкция на част от водопроводните мрежи на населените места – с. Лехчево, с. Громшин, с. Мадан, с. Владимирово и с. Мърчево в община Бойчиновци”, в това число и настоящата обществена поръчка се финансира по Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от «Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 12/321/01536 от 06.12.2013г. сключен между Община Бойчиновци и Държавен фонд „Земеделие”.
Участници 1. ОБЕДИНЕНИЕ „ККС - ГБС”, гр. София – 1000, район”Средец”,ул. „Съборна”, №: 14; Тел.Факс: 359 2 9882; E-mail: [email protected] ||2. „БОЙЧИНОВЦИ 2014”, гр. София – 1330, район „Красна поляна”, ул. „Партений Нишавски”, №: 4; Тел.Факс: 02 829 2713/ 02 822 0673; E-mail: [email protected]: ||3. „ПСТ ХОЛДИНГ” АД, гр. София – 1517, район „Подуяне”, ул. „Бесарабия”, №: 114; Тел.Факс: 02 9452820/02 945 0496; E-mail: [email protected]; ||4. "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД, гр. София 1404, р-н Триадица, ж.к. "Гоце Делчев", бл. 22, сграда "Крит", вх. В, ап. 1В ||5. „СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ” ЕООД, гр. Криводол – 3060, ул. „Освобождение”, №: 21А; Тел.Факс: 0888 493018/09 117 2424; E-mail: [email protected]: ||6.ОБЕДИНЕНИЕ „РИБИНЕ 2014”, гр. Пазарджик – 4400, ул. „Райко Алексиев”, №: 14А; Тел.Факс: 034 45 11 58; E-mail: [email protected] || ||
Дата на договора ПО-8 от 2014-11-12
Изпълнител Каро трейдинг ООД - София 131070485
Собственици на изпълнител Каро трейдинг ООД - София 131070485 Каро трейдинг ООД - София Каро трейдинг ООД - София 131070485 ID: 3952
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 2 983 444,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: