Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Благоевград -> ДЗЗД Обединение Благоевград 2013 (3015189.00 BGN)

„Работно проектиране и реконструкция на ГПСОВ и изграждане на водопровод и канализация по бул. „Пейо Яворов”, гр. Благоевград”, по две обособени позиции: Обособена позиция №1:  „Работно проектиране и реконструкция на ГПСОВ - гр. Благоевград, съгласно изискванията на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга)” и Обособена позиция №2:  „Изграждане на канализация и водопровод по бул. „Пейо Яворов” - гр. Благоевград, съгласно изискванията на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга)“.  При възлагането и изпълнението на дейностите, включени в обхвата и на двете обособени позиции в настоящата процедура, договорните условия на ФИДИК ще бъдат прилагани в степен, в обем  и при условие, че не влизат в противоречие с нормите на Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

ID 571551
Дата на публикуване 2013-11-25
Тип на документа 3
Номер на поръчка 272745
Поръчител Община Благоевград 24695
Описание „Работно проектиране и реконструкция на ГПСОВ и изграждане на водопровод и канализация по бул. „Пейо Яворов”, гр. Благоевград”, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Работно проектиране и реконструкция на ГПСОВ - гр. Благоевград, съгласно изискванията на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга)” и Обособена позиция №2: „Изграждане на канализация и водопровод по бул. „Пейо Яворов” - гр. Благоевград, съгласно изискванията на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга)“. При възлагането и изпълнението на дейностите, включени в обхвата и на двете обособени позиции в настоящата процедура, договорните условия на ФИДИК ще бъдат прилагани в степен, в обем и при условие, че не влизат в противоречие с нормите на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Обект строителство
Относно финансирането Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект DIR-51011116-33-117 „Реконструкция на ГПСОВ гр. Благоевград, и изграждане на канализация и водопровод по бул. П. Яворов" гр. Благоевград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда“ 2007 – 2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C022 от 29.06.2012 г.
Участници NO
Дата на договора 98-00-241/21.11.2013г. от 2013-11-21
Изпълнител ДЗЗД Обединение Благоевград 2013 176600828
Собственици на изпълнител ДЗЗД Обединение Благоевград 2013 176600828 ДЗЗД Обединение Благоевград 2013 831040520 ИСА-2000, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 59.9% от общия капитал 101506368 ПРОПЪРТИ КАМП АД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 0.1% от общия капитал 119081953 ВОДСТРОЙ 98, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 40.0% от общия капитал ЕГН: ********** ЮЛИЯН СЕДЕФОВ ИНДЖОВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-04-24] ********** ЮЛИЯН СЕДЕФОВ ИНДЖОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 181.2 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 105.22 хиляди лева, представляващо 67.674% от общия капитал ********** РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 23.0 хиляди лева, представляващо 14.793% от общия капитал ********** ЗЛАТКА ИЛИЕВА ИВАНОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 4.1 хиляди лева, представляващо 2.637% от общия капитал ********** ПЕТКО АЛЕКСАНДРОВ ГЕРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 23.16 хиляди лева, представляващо 14.896% от общия капитал 121053377 БУЛСА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 76.2 хиляди лева, представляващо 10.0% от общия капитал ********** НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ГАЛЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 228.6 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал 101073899 ГАЛЧЕВ И КО, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 457.2 хиляди лева, представляващо 60.0% от общия капитал ********** ИВАН КОСТАДИНОВ ГАЛЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 15.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал ********** МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ГАЛЧЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 15.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал ********** НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ГАЛЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 20.0 хиляди лева, представляващо 40.0% от общия капитал ЕГН: ********** ГЕРГАНА ДИМИТРОВА МОМЧИЛОВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(2500) [Дата на актуализацията: 2010-10-18] ЕГН: ********** ДИМО ГЕНЧЕВ КРЪСТИНОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(2500) [Дата на актуализацията: 2010-10-18] ********** ГЕРГАНА ДИМИТРОВА МОМЧИЛОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ********** ДИМО ГЕНЧЕВ КРЪСТИНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 20445
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 3 015 189,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: