Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Белица -> ДЗЗД ПСОВ Белица 2014 - гр.София (3163655.00 BGN)

„Избор на изпълнител за извършаване на СМР за обект: „Изграждане на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчни води за село Дагоново и село Горно Краище – ПСОВ и довеждащ колектор до ПСОВ, община Белица” по проект № 01/321/0168/19.12.2013 г. по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

ID 647075
Дата на публикуване 2015-02-06
Тип на документа 3
Номер на поръчка 317537
Поръчител Община Белица 24688
Описание „Избор на изпълнител за извършаване на СМР за обект: „Изграждане на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчни води за село Дагоново и село Горно Краище – ПСОВ и довеждащ колектор до ПСОВ, община Белица” по проект № 01/321/0168/19.12.2013 г. по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”
Обект строителство
Относно финансирането Мярка 321 "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Договор №01/321/01680 от 19.12.2013 год.
Участници 1."Газстроймонтаж"АД, гр.София 1606, ул."Камен Андреев"№24; ||2.ДЗЗД"ПСОВ Белица 2014", гр.София, бул.Черни връх"№59А; Членове на обесинението:1."Юриста Груп"ЕООД, гр.София, р-н Оборище, ул."Велико Търново"№27; 2."Джи Пи Груп"ООД, гр.София, бул.Черни връх"№59А; ||3."Струма имоти"ООД, гр.Благоевград, ул."Д-р Христо Татарчев"№5; ||4.Инфраструктурна компания"АД, гр.Пловдив, ул."Пазарджишко шосе"№82; ||5.Обединение "ПСОВ Белица 14", гр.Петрич, ул."Ал.Стамболийски"№43; Членове на обединението:1."Заечки"ЕООД, гр.Петрич, ул."Ал.Стамболийски"№43; 2."Александър 49"ЕООД, гр.Петрич, ул."Св.Георги"№4;3."Биогест Интернационал"ООД, Дрезден, Германия ||6.ДЗЗД"Аквабилд Белица", гр.София, ул."Екзарх Йосиф"№66; Членове на обединението:1."Вера строй"ЕООД, гр.Доспат, ул."Орфей"№8;2."Петканин"ЕООД, с.Огняново, общ.Гърмен,ул."Отец Паисий"№11
Дата на договора 04 от 2015-02-04
Изпълнител ДЗЗД ПСОВ Белица 2014 - гр.София 176810659
Собственици на изпълнител ДЗЗД ПСОВ Белица 2014 - гр.София 176810659 ДЗЗД ПСОВ Белица 2014 - гр.София 201626621 ЮРИСТА ГРУП ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 0.0% от общия капитал 131124561 ДЖИ ПИ ГРУП, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 99.0% от общия капитал ЕГН: ********** ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2012-03-02] ЕГН: ********** ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ-ЖИТЕНСКИ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(2350) [Дата на актуализацията: 2012-09-25] ЕГН: ********** ВЛАДИМИР СПАСОВ ЛОЗАНОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(150) [Дата на актуализацията: 2012-09-25] ЕГН: ********** ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(2350) [Дата на актуализацията: 2012-09-25] ЕГН: ********** СТЕФАН ФИЛИПОВ ТОТЕВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(150) [Дата на актуализацията: 2012-09-25] ********** ВЛАДИМИР СПАСОВ ЛОЗАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.1 хиляди лева, представляващо 2.0% от общия капитал 131115959 ДЖИ ПИ ХОЛД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 4.9 хиляди лева, представляващо 98.0% от общия капитал ********** ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ-ЖИТЕНСКИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 25.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ********** ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 25.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 23127
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 3 163 655,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: