Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Белене -> ДЗЗД "Белене Еко" (82500.00 BGN)

Избор на консултант\-и съгласно разпоредбата на ЗУТ (чл.168 ал.2 от ЗУТ), за изготвяне на оценка за съответствие (само за об. поз.1 и само в приложим случай), и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на проект„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене“ с две обособени позиции, с финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013.

ID 600867
Дата на публикуване 2014-04-25
Тип на документа 3
Номер на поръчка 302929
Поръчител Община Белене 413579
Описание Избор на консултант\-и съгласно разпоредбата на ЗУТ (чл.168 ал.2 от ЗУТ), за изготвяне на оценка за съответствие (само за об. поз.1 и само в приложим случай), и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на проект„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене“ с две обособени позиции, с финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013.
Обект услуги
Относно финансирането Проект с рег. №DIR - 51011116-70-154 „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене” се финансира по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейски съюз, приоритетна ос 1: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води", референтен номер на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № DIR – 51011116-С0-57 oт 29.11.2012 г.
Участници NO
Дата на договора 26 от 2014-04-23
Изпълнител ДЗЗД "Белене Еко" 176664930
Собственици на изпълнител ДЗЗД "Белене Еко" 176664930 ДЗЗД "Белене Еко" 200285252 СТРОЙНОРМ ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 121811498 РАФАИЛОВ КОНСУЛТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 21367
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 82 500,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: