Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Белене -> ДЗЗД ПСОВ Белене груп - гр.София (8834438.00 BGN)

Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 3 буква „а“ от ЗОП по проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене“ с финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013 г.

ID 632931
Дата на публикуване 2014-11-11
Тип на документа 3
Номер на поръчка 294629
Поръчител Община Белене 413579
Описание Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 3 буква „а“ от ЗОП по проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене“ с финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013 г.
Обект строителство
Относно финансирането Проект с регистрационен № DIR - 51011116-70-154 „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене” се финансира по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейски съюз, приоритетна ос 1: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води", референтен номер на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № DIR – 51011116-С0-57 oт 29.11.2012 г. сключен между Община Белене и Министерство на околната среда и водите.
Участници 1. Оферта № 1 Вх.№ 13-00/68 от 10.10.2013 г., постъпила в 14.56 ч. УЧАСТНИК: Консорциум „Г.П.И. Белене“ -гр. София ул. "Камен Андреев" №24, ет.6, тел.: 029516615, лице представляващо консорциума - инж. Стойчо Стоичков, и със следните съдружници в консорциума: "Газстроймонтаж АД- гр. София ЕИК 832048840, "Интегра С.Р.Л" ООД- гр. Виченца, Република Италия, № на вписване във фирмен регистър на гр. Виченца 006613181004, "ПроСтрийм Груп" ЕООД- гр. София ЕИК121222788; || ||2. Оферта № 2 Вх.№ 13-00/69 от 10.10.2013 г., постъпила в 15.33 ч. УЧАСТНИК: Консорциум „Персин“ гр. Кюстендил ул."Оборище" №5 тел.: 0886646595, лице представляващо консорциума - Кирил Паргов, и със следните съдружници в консорциума: "Руен Холдинг" АД - гр. Кюстендил ЕИК 109050379, "Енерготехника" ЕООД - гр. София ЕИК 831213100; || ||3. Оферта № 3 Вх. № 13-00/70 от 10.10.2013 г., постъпила в 16.19 ч. УЧАСТНИК: Обединение „ПСОВ Белене Груп“ ДЗЗД -гр. София бул. "Александър Стамболийски" №130-132, сграда А, ет.1 телефони: 02/851-08-28, 0899 816061, лице представляващо обединението - Калоян Теодосиев, и със следните съдружници в обединението: "Интерпром" ЕООД - гр. София ЕИК 121115366, "Каро Трейдинг" ООД - гр. София ЕИК 131070485, "Аква Екопроект Системс" ООД - гр. София ЕИК 201830570, "Хидроинженеринг Груп" ЕООД - гр. София ЕИК 202233012, "Витковице Пауър Инженеринг" АД - гр. Острава, Чешка Република, Идент. код 26823357; || ||4. Оферта № 4 Вх.№ 13-00/71 от 10.10.2013 г., постъпила в 16.34 ч. УЧАСТНИК: Обединение „РМ-Белене“- гр. София ул. "Вихрен" №10, тел.: 02/808-97-03, лице представляващо обединението - Валери Георгиев, и със следните съдружници в обединението: "Риск Инженеринг" АД - гр. София ЕИК 040463255, "МАСС-България" ООД гр. Стара Загора ЕИК 123733991; ||
Дата на договора 65 от 2014-11-06
Изпълнител ДЗЗД ПСОВ Белене груп - гр.София 176775165
Собственици на изпълнител ДЗЗД ПСОВ Белене груп - гр.София 176775165 ДЗЗД ПСОВ Белене груп - гр.София 131070485 КАРО ТРЕЙДИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 45.0% от общия капитал 121115366 ИНТЕРПРОМ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 45.0% от общия капитал 202233012 ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 2.0% от общия капитал --------- ВИТКОВИЦЕ ПАУЪР ИНЖЕНЕРИНГ АД - ЧЕШКА РЕПУБЛИКА, националност: CZE, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал 201830570 АКВА ЕКОПРОЕКТ СИСТЕМС ООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 3.0% от общия капитал ЕГН: ********** ВЕРОНИКА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(800) [Дата на актуализацията: 2011-12-17] ЕГН: ********** КАТРИН ХРИСТОВА НАЙДЕНОВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(200) [Дата на актуализацията: 2011-12-17] ЕГН: ********** МАРИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2014-02-25] ЕГН: ********** КАЛОЯН ЛЮСИЕН ТЕОДОСИЕВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-08-12] ********** КАЛОЯН ЛЮСИЕН ТЕОДОСИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 300.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** БОЖИДАР ЛЕЧЕВ РОЕВдлъжност:(Съдружник) дял(180000) [Дата на актуализацията: 2008-08-31] ЕГН: ********** КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВдлъжност:(Съдружник) дял(320000) [Дата на актуализацията: 2008-08-31] ********** РАЙКО ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.7 хиляди лева, представляващо 14.0% от общия капитал ********** БОЖИДАР ЛЕЧЕВ РОЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.15 хиляди лева, представляващо 43.0% от общия капитал ********** КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.15 хиляди лева, представляващо 43.0% от общия капитал ID: 22611
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 8 834 438,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: