Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Белене -> Профит ООД - гр. Смолян (28888.00 BGN)

Избор на изпълнител за Извършване на одит в рамките на проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата мрежа на град Белене, финансиран съгласно договор № DIR51011116-C057/29.11.2012г. за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. 

ID 572775
Дата на публикуване 2013-12-02
Тип на документа 3
Номер на поръчка 276603
Поръчител Община Белене 413579
Описание Избор на изпълнител за Извършване на одит в рамките на проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата мрежа на град Белене, финансиран съгласно договор № DIR51011116-C057/29.11.2012г. за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.
Обект услуги
Относно финансирането Проект с регистрационен номер DIR - 51011116-70-154 „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене” се финансира по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейски съюз, приоритетна ос 1: «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води», референтен номер на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. », договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер DIR – 51011116-С0-57 oт 29.11.2012 г.
Участници NO
Дата на договора 40 от 2013-11-29
Изпълнител Профит ООД - гр. Смолян 120044628
Собственици на изпълнител Профит ООД - гр. Смолян 120044628 Профит ООД - гр. Смолян Профит ООД - гр. Смолян 120044628 ID: 16896
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 28 888,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: