Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Белене -> Кимтекс - ЛС ООД - Плевен (13080.00 BGN)

Упражняване на строителен надзор съгласно чл.166 ал.1, 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт (където е приложимо), съгласно чл. 176А и чл.176Б, ал.1 от ЗУТ на строежи във връзка с: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия” по обекти както следва: Обект 1 „Реставрация, възстановка и експониране на античния римски кастел Димум”; Обект 2 „Основен ремонт на ул. „България”, в участъка от о.т. 645 през о.т. 614 до о.т. 615”; Обект 3 „Основен ремонт на ул. „Персин”, в участъка от о.т. 615 до о.т. 605”, Обект 4 „Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616 и 617”. Настоящата поръчка е свързана с процедура за СМР с идент. номер в Регистъра по обществени поръчки в сайта на АОП 00661-2012-0016.

ID 528112
Дата на публикуване 2013-03-06
Тип на документа 3
Номер на поръчка 261434
Поръчител Община Белене 413579
Описание Упражняване на строителен надзор съгласно чл.166 ал.1, 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт (където е приложимо), съгласно чл. 176А и чл.176Б, ал.1 от ЗУТ на строежи във връзка с: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия” по обекти както следва: Обект 1 „Реставрация, възстановка и експониране на античния римски кастел Димум”; Обект 2 „Основен ремонт на ул. „България”, в участъка от о.т. 645 през о.т. 614 до о.т. 615”; Обект 3 „Основен ремонт на ул. „Персин”, в участъка от о.т. 615 до о.т. 605”, Обект 4 „Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616 и 617”. Настоящата поръчка е свързана с процедура за СМР с идент. номер в Регистъра по обществени поръчки в сайта на АОП 00661-2012-0016.
Обект услуги
Относно финансирането Проект „Димум – античната митница на Мизия” се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-02/2009/009.
Участници NO
Дата на договора 3 от 2013-03-04
Изпълнител Кимтекс - ЛС ООД - Плевен 824124548
Собственици на изпълнител Кимтекс - ЛС ООД - Плевен 824124548 Кимтекс - ЛС ООД - Плевен Кимтекс - ЛС ООД - Плевен 824124548 ID: 8379
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 13 080,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: