Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Банско -> ДЗЗД Евро Импекс-Банско (4310331.00 BGN)

“Извършване на услуги по транспортиране на смесени битови отпадъци и биоотпадъци (от зелени площи, паркове и градини), метене на улици, тротоари, площади и други обществени обекти, почистване на вади, шахти и водостоци, зимно снегопочистване и поддържане на вътрешната улична мрежа на населените места в община Банско”

ID 649420
Дата на публикуване 2015-02-19
Тип на документа 3
Номер на поръчка 315253
Поръчител Община Банско 24663
Описание “Извършване на услуги по транспортиране на смесени битови отпадъци и биоотпадъци (от зелени площи, паркове и градини), метене на улици, тротоари, площади и други обществени обекти, почистване на вади, шахти и водостоци, зимно снегопочистване и поддържане на вътрешната улична мрежа на населените места в община Банско”
Обект услуги
Относно финансирането
Участници 1. "Сорико" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул."Патриарх Евтимий" №89; ||2. "Нелсен Чистота" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул."Екзарх Антим I" №28, ет.1; ||3. Обединение "Чистота-Банско", със седалище и адрес на управление: гр. София, Триадица, ул."Никола Образописов" №12. В обединението участват: ||- "Трейс Груп Холд" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Триадица, ул."Никола Образописов" №12; ||- "БТ-Инженеринг" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Леа Иванова" №2, вх.В2; ||- "Алара 2000" ООд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Иларион Драгостинов" №6, ап.35; ||4. ДЗЗД "Грийн Партнърс-БКС", със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул."Николай Лилиев" №20, вх.1, ет.3, ап.5. В обединението участват: ||- "Грийн Партнърс" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул."Драган Цанков" №12-16, ет.2, офис 7; ||- "БКС- Христо Нанев" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Люлин", ж.к."Люлин", ул."722-ра" №2, ет.2; ||5. "Евро Импекс-Банско" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул."Стефан Караджа" №70. В обединението участват: ||- "Евро Импекс" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ул."Разград" №4; ||- "Банско 2020" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул."България" №22, ет.2; ||- "Вайк-2" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. "Стефан Караджа" №70; ||6. ДЗЗД "Евро Еко-2014", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4. В обединението участват: ||- "Макс Трейд Спед" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4; ||- "Еко-Хидро-90" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. "Асен Златарев" №12;
Дата на договора 443 от 2015-02-04
Изпълнител ДЗЗД Евро Импекс-Банско 176794055
Собственици на изпълнител ДЗЗД Евро Импекс-Банско 176794055 ДЗЗД Евро Импекс-Банско 130002410 ЕВРО ИМПЕКС, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 33.0% от общия капитал 101750041 ВАЙК - 2, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 33.0% от общия капитал 203157432 БАНСКО 2020 ООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 34.0% от общия капитал ЕИК: 175421466 ЕВРО ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТ ЕООД(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2012-11-16] 130910844 УНИТРЕЙД-2002, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал 121111617 АРЕС-АНТИК, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3.0 хиляди лева, представляващо 60.0% от общия капитал ********** НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ БОНЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.75 хиляди лева, представляващо 15.0% от общия капитал ********** ДИМИТЪР ХРИСТОВ ИВАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.25 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал ЕГН: ********** АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-07-02] ********** АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(3350) [Дата на актуализацията: 2009-10-20] ЕГН: ********** ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ПИЛЕВдлъжност:(Съдружник) дял(400) [Дата на актуализацията: 2009-10-20] ЕГН: ********** ДИМИТЪР ХРИСТОВ ИВАНОВдлъжност:(Съдружник) дял(1250) [Дата на актуализацията: 2009-10-20] ********** АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.85 хиляди лева, представляващо 17.0% от общия капитал ********** ДИМИТЪР ХРИСТОВ ИВАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.25 хиляди лева, представляващо 25.0% от общия капитал ********** ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ПИЛЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.4 хиляди лева, представляващо 8.0% от общия капитал ********** КРАСИМИРА ИВАНОВА АРСЕНОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ЕГН: ********** БЛАГОВЕСТ ВЕЛКОВ ВЕЛКОВдлъжност:(Съдружник) дял(1700) [Дата на актуализацията: 2008-10-15] ЕГН: ********** КИРИЛ ДИМЧЕВ ДИКОВдлъжност:(Съдружник) дял(2000) [Дата на актуализацията: 2008-10-15] ЕГН: ********** ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ТОМОВдлъжност:(Съдружник) дял(2100) [Дата на актуализацията: 2008-10-15] ЕГН: ********** ПЕТЪР ХРИСТОВ ВЕЛИНОВдлъжност:(Съдружник) дял(2100) [Дата на актуализацията: 2008-10-15] ЕГН: ********** ПЛАМЕН КИРИЛОВ ТОМОВдлъжност:(Съдружник) дял(2100) [Дата на актуализацията: 2008-10-15] ********** ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ТОМОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.8 хиляди лева, представляващо 18.0% от общия капитал ********** ПЛАМЕН КИРИЛОВ ТОМОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.7 хиляди лева, представляващо 17.0% от общия капитал ********** ПЕТЪР ХРИСТОВ ВЕЛИНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.7 хиляди лева, представляващо 17.0% от общия капитал ********** ПЕТЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.4 хиляди лева, представляващо 14.0% от общия капитал ********** КИРИЛ ДИМЧЕВ ДИКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.7 хиляди лева, представляващо 17.0% от общия капитал ********** БЛАГОВЕСТ ВЕЛКОВ ВЕЛКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.7 хиляди лева, представляващо 17.0% от общия капитал ЕГН: ********** БОРИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ПОПОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(800) [Дата на актуализацията: 2014-07-25] ЕИК: 200975246 ГРИЙН СТОУН(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(200) [Дата на актуализацията: 2014-07-25] ЕГН: ********** МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2015-10-09] ЕГН: ********** ГЕОРГИ ИВАНОВ ЕРИНИН(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(1250) [Дата на актуализацията: 2014-01-24] ЕГН: ********** ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЕРИНИН(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(2500) [Дата на актуализацията: 2014-01-24] ЕГН: ********** КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ОБЕЦАНОВдлъжност:(Съдружник) дял(1250) [Дата на актуализацията: 2014-01-24] ********** ИВАН ГЕОРГИЕВ ЕРИНИН, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.25 хиляди лева, представляващо 25.0% от общия капитал ********** ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЕРИНИН, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.0 хиляди лева, представляващо 25.0% от общия капитал ********** ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ДОНЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.25 хиляди лева, представляващо 25.0% от общия капитал ********** КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ОБЕЦАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.25 хиляди лева, представляващо 25.0% от общия капитал ID: 23174
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 4 310 331,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: