Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Викинг - Николов ЕООД - София (193840.00 BGN)

Осъществяване на денонощна въоръжена охрана на движимо и недвижимо имущество и услуги по сигнална-охранителна дейност на  УМБАЛ „Света Анна” – София АД

ID 568446
Дата на публикуване 2013-11-06
Тип на документа 3
Номер на поръчка 295034
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Осъществяване на денонощна въоръжена охрана на движимо и недвижимо имущество и услуги по сигнална-охранителна дейност на УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Обект услуги
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП-139 от 2013-11-01
Изпълнител Викинг - Николов ЕООД - София 130765203
Собственици на изпълнител Викинг - Николов ЕООД - София 130765203 Викинг - Николов ЕООД - София Викинг - Николов ЕООД - София 130765203 ID: 114
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 193 840,00 BGN