Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Асеновград -> ДЗЗД Задгранично ПСП- София (1896220.00 BGN)

"Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност"

ID 551521
Дата на публикуване 2013-07-22
Тип на документа 3
Номер на поръчка 260287
Поръчител Община Асеновград 471059
Описание "Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност"
Обект строителство
Относно финансирането Настоящата обществена поръчка се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие», Операция 1.1 «Социална инфраструктура», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, съгласно сключен договор BG161PO001/1.1-09/2010/019 между Община Асеновград и УО на ОПРР.
Участници NO
Дата на договора 2 от 2013-07-18
Изпълнител ДЗЗД Задгранично ПСП- София 176535266
Собственици на изпълнител ДЗЗД Задгранично ПСП- София 176535266 ДЗЗД Задгранично ПСП- София 175229898 ХОЛДИНГ ПЪТИЩА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 40.0% от общия капитал 175245413 ПИ ЕС ПИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 40.0% от общия капитал 000554672 ЗАДГРАНИЧНО СТРОИТЕЛСТВО, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал ЕГН: ********** ГЕНКО ЗЛАТЕВ ГЕНЕВдлъжност:(Съдружник) дял(10) [Дата на актуализацията: 2011-07-01] ЕГН: ********** ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ БОХОРОВдлъжност:(Съдружник) дял(60) [Дата на актуализацията: 2011-07-01] ЕГН: ********** ЖЕЛЬО ТОДОРОВ КАНЕВдлъжност:(Съдружник) дял(60) [Дата на актуализацията: 2011-07-01] ЕГН: ********** ЙОЗЕФ ХОЛАНдлъжност:(Съдружник) дял(60) [Дата на актуализацията: 2011-07-01] ЕГН: ********** КАЛИНКА ПЕТРОВА ЦОНЕВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(710) [Дата на актуализацията: 2011-07-01] ЕГН: ********** КОСТАДИН ДИМИТРОВ МИРЧЕВдлъжност:(Съдружник) дял(40) [Дата на актуализацията: 2011-07-01] ЕГН: ********** ЛИДИЯ БОРИСОВА ВИСОЦКАдлъжност:(Съдружник) дял(60) [Дата на актуализацията: 2011-07-01] ЕГН: ********** ПЕНЮ ТОДОРОВ ПЕНЕВдлъжност:(Съдружник) дял(60) [Дата на актуализацията: 2011-07-01] ЕИК: 118034363 СИЛСТРОЙ АДдлъжност:(Съдружник) дял(73760) [Дата на актуализацията: 2011-07-01] ЕГН: ********** ЦОНИ СТОЯНОВ ЦОНЕВдлъжност:(Съдружник) дял(60) [Дата на актуализацията: 2011-07-01] ЕГН: ********** ЮЛИЯ ГАНЕВА ЙОНЕВАдлъжност:(Съдружник) дял(70) [Дата на актуализацията: 2011-07-01] 118034363 СИЛСТРОЙ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 73.76 хиляди лева, представляващо 98.412% от общия капитал ********** ТОДОРКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.09 хиляди лева, представляващо 0.12% от общия капитал ********** ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.18 хиляди лева, представляващо 0.24% от общия капитал ********** ЛИДИЯ БОРИСОВА КУЛЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.06 хиляди лева, представляващо 0.08% от общия капитал ********** ЖЕЛЬО ТОДОРОВ КАНЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.06 хиляди лева, представляващо 0.08% от общия капитал ********** ЕМИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.09 хиляди лева, представляващо 0.12% от общия капитал ********** ИВАН НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.02 хиляди лева, представляващо 0.027% от общия капитал ********** ХОЛАН ЙОЗЕФ, националност: CZE, стойност на дяловото участие: 0.06 хиляди лева, представляващо 0.08% от общия капитал ********** ЙОРДАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.06 хиляди лева, представляващо 0.08% от общия капитал ********** КАЛИНКА ПЕТРОВА ЦОНЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.11 хиляди лева, представляващо 0.147% от общия капитал ********** КИРИЛ ЖЕКОВ ЕНГЬОЗОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.08 хиляди лева, представляващо 0.107% от общия капитал ********** КОСТАДИН ДИМИТРОВ МИРЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.04 хиляди лева, представляващо 0.053% от общия капитал ********** МИХАИЛ МИТЕВ МИХНЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.02 хиляди лева, представляващо 0.027% от общия капитал ********** ПЕНЮ ТОДОРОВ ПЕНЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.06 хиляди лева, представляващо 0.08% от общия капитал ********** ЦОНИ СТОЯНОВ ЦОНЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.06 хиляди лева, представляващо 0.08% от общия капитал ********** ЮЛИЯ ГАНЕВА ЙОНЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.07 хиляди лева, представляващо 0.093% от общия капитал ********** ГЕНКО ЗЛАТЕВ ГЕНЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.01 хиляди лева, представляващо 0.013% от общия капитал ********** ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ БОХОРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.06 хиляди лева, представляващо 0.08% от общия капитал ********** ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.06 хиляди лева, представляващо 0.08% от общия капитал ЕИК: 175229898 ХОЛДИНГ ПЪТИЩА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЕООДдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2009-01-05] 175229898 ПЪТИЩА И СЪОРАЖЕНИЯ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2013-05-29] ********** ПЕТЪР РАДКОВ ПЕТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 20.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2013-05-29] ********** ПЕТЪР РАДКОВ ПЕТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 20.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 13.011 хиляди лева, представляващо 25.399% от общия капитал ********** КАЛИНКА ПЕТРОВА ЦОНЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 7.39 хиляди лева, представляващо 14.426% от общия капитал ********** ЖЕЛЬО ТОДОРОВ КАНЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 6.606 хиляди лева, представляващо 12.896% от общия капитал ********** ЕМИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 7.39 хиляди лева, представляващо 14.426% от общия капитал ********** ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 16.829 хиляди лева, представляващо 32.853% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 13.011 хиляди лева, представляващо 25.399% от общия капитал ********** КАЛИНКА ПЕТРОВА ЦОНЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 7.39 хиляди лева, представляващо 14.426% от общия капитал ********** ЖЕЛЬО ТОДОРОВ КАНЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 6.606 хиляди лева, представляващо 12.896% от общия капитал ********** ЕМИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 7.39 хиляди лева, представляващо 14.426% от общия капитал ********** ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 16.829 хиляди лева, представляващо 32.853% от общия капитал ЕГН: ********** ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2013-05-29] ********** ПЕТЪР РАДКОВ ПЕТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 20.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 19596
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 896 220,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: