Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Ардино -> ДЗЗД Обединение "Дяволски мост Ардино" - Пловдив (2518578.00 BGN)

„Изпълнение на СМР по проект: „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино”

ID 538376
Дата на публикуване 2013-04-24
Тип на документа 3
Номер на поръчка 249188
Поръчител Община Ардино 235750
Описание „Изпълнение на СМР по проект: „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино”
Обект строителство
Относно финансирането Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, ПРОЕКТ: „По Дяволския мост - към райските пътеки в Ардино"
Участници NO
Дата на договора 018 от 2013-04-23
Изпълнител ДЗЗД Обединение "Дяволски мост Ардино" - Пловдив 176532526
Собственици на изпълнител ДЗЗД Обединение "Дяволски мост Ардино" - Пловдив 176532526 ДЗЗД Обединение "Дяволски мост Ардино" - Пловдив 020362576 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 000223245 УСТРА - ХОЛДИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 25.0% от общия капитал 175245413 ПИ ЕС ПИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 15.0% от общия капитал 175229898 ХОЛДИНГ ПЪТИЩА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 10.0% от общия капитал ЕГН: ********** ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2013-05-29] ********** ПЕТЪР РАДКОВ ПЕТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 20.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕИК: 175229898 ХОЛДИНГ ПЪТИЩА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЕООДдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2009-01-05] 175229898 ПЪТИЩА И СЪОРАЖЕНИЯ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2013-05-29] ********** ПЕТЪР РАДКОВ ПЕТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 20.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2013-05-29] ********** ПЕТЪР РАДКОВ ПЕТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 20.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал 115219061 МАРИЦА ХОЛД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.001 хиляди лева, представляващо 0.001% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 194.088 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВдлъжност:(Физическо лице търговец) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-07-28] ********** ИВАН ДИМОВ МИХАЙЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал 825082643 БАНКА ХЕБРОС, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3.5 хиляди лева, представляващо 2.047% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 161.4613 хиляди лева, представляващо 94.443% от общия капитал 121518328 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО /ЗПАД/ "ДЗИ", националност: BGR, стойност на дяловото участие: 6.0 хиляди лева, представляващо 3.51% от общия капитал ID: 23880
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 2 518 578,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: