Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Аксаково -> ДЗЗД Одит депо, Варна (39000.00 BGN)

„ТЕКУЩ ОДИТ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВАРНА”

ID 532291
Дата на публикуване 2013-03-27
Тип на документа 3
Номер на поръчка 267797
Поръчител Община Аксаково 93385
Описание „ТЕКУЩ ОДИТ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВАРНА”
Обект услуги
Относно финансирането Настоящата поръчка се финансира със средства по проект : “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”, одобрено за финансиране по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, реф. № BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” и бюджетите на общините Варна, Аксаково и Белослав.
Участници NO
Дата на договора 138 от 2013-03-25
Изпълнител ДЗЗД Одит депо, Варна 176453050
Собственици на изпълнител ДЗЗД Одит депо, Варна 176453050 ДЗЗД Одит депо, Варна 813194075 АКТИВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 90.0% от общия капитал 101711558 ОДИТ ЕКСПЕРТ - СТОЯНОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал 101508337 АКТИВ ОДИТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал ЕГН: ********** ДАНИЕЛ СИМЕОНОВ СИМОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(2000) [Дата на актуализацията: 2011-11-02] ЕГН: ********** НАДКА НИКОЛОВА СТОЯНОВАдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2011-11-02] ЕГН: ********** НАДЯ ЕНЧЕВА КОСТОВАдлъжност:(Съдружник) дял(2600) [Дата на актуализацията: 2011-11-02] ЕГН: ********** ПЛАМЕНА ДИНЕВА МАРИНОВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2011-11-02] ЕГН: ********** СИМЕОН ДИМИТРОВ СИМОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(300) [Дата на актуализацията: 2011-11-02] ********** НАДЯ ЕНЧЕВА КОСТОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.6 хиляди лева, представляващо 50.98% от общия капитал ********** НАДКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.1 хиляди лева, представляващо 1.961% от общия капитал ********** ДАНИЕЛ СИМЕОНОВ СИМОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.4 хиляди лева, представляващо 7.843% от общия капитал ********** СИМЕОН ДИМИТРОВ СИМОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 39.216% от общия капитал ID: 18874
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 39 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: