Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Макмед ООД - гр. София (286552.00 BGN)

Доставка на медицински консумативи за нуждите на Катетeризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД 

ID 561433
Дата на публикуване 2013-09-25
Тип на документа 3
Номер на поръчка 287764
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на медицински консумативи за нуждите на Катетeризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП-125 от 2013-09-24
Изпълнител Макмед ООД - гр. София 200459233
Собственици на изпълнител Макмед ООД - гр. София 200459233 Макмед ООД - гр. София Макмед ООД - гр. София 200459233 ID: 17682
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 286 552,00 BGN