Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Соломед ООД - с. Лакатник /София/ (40464.00 BGN)

Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Свeта Анна" – София АД

ID 555494
Дата на публикуване 2013-08-15
Тип на документа 3
Номер на поръчка 287542
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Свeта Анна" – София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП - 98 от 2013-08-15
Изпълнител Соломед ООД - с. Лакатник /София/ 832018046
Собственици на изпълнител Соломед ООД - с. Лакатник /София/ 832018046 Соломед ООД - с. Лакатник /София/ Соломед ООД - с. Лакатник /София/ 832018046 ID: 478
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 40 464,00 BGN