Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> САНИ МЕД ЕООД - София (119016.00 BGN)

Доставка на специфични медицински изделия (консумативи) за нуждите на Клиника по кардиохирургия в УМБАЛ „Света Анна” – София  АД

ID 560696
Дата на публикуване 2013-09-19
Тип на документа 3
Номер на поръчка 287264
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на специфични медицински изделия (консумативи) за нуждите на Клиника по кардиохирургия в УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП-114 от 2013-09-16
Изпълнител САНИ МЕД ЕООД - София 121427533
Собственици на изпълнител САНИ МЕД ЕООД - София 121427533 САНИ МЕД ЕООД - София САНИ МЕД ЕООД - София 121427533 ID: 2443
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 119 016,00 BGN