Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> РСР ЕООД - София (225840.00 BGN)

Доставка на специфични медицински изделия (консумативи) за нуждите на Клиника по кардиохирургия в УМБАЛ „Света Анна” – София  АД

ID 560696
Дата на публикуване 2013-09-19
Тип на документа 3
Номер на поръчка 287264
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на специфични медицински изделия (консумативи) за нуждите на Клиника по кардиохирургия в УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП-112 от 2013-09-16
Изпълнител РСР ЕООД - София 121706547
Собственици на изпълнител РСР ЕООД - София 121706547 РСР ЕООД - София РСР ЕООД - София 121706547 ID: 803
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 225 840,00 BGN