Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Софарма Трейдинг АД (Предишно наименование: Санита Трейдинг АД - Варна) (24521.00 BGN)

Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на Отделение по Клинична лаборатория при УМБАЛ "Света Анна" - София АД

ID 558408
Дата на публикуване 2013-09-03
Тип на документа 3
Номер на поръчка 285382
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на Отделение по Клинична лаборатория при УМБАЛ "Света Анна" - София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП - 101 от 2013-09-02
Изпълнител Софарма Трейдинг АД (Предишно наименование: Санита Трейдинг АД - Варна) 103267194
Собственици на изпълнител Софарма Трейдинг АД (Предишно наименование: Санита Трейдинг АД - Варна) 103267194 Софарма Трейдинг АД (Предишно наименование: Санита Трейдинг АД - Варна) Софарма Трейдинг АД (Предишно наименование: Санита Трейдинг АД - Варна) 103267194 ID: 72
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 24 521,00 BGN