Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Булмед 2000 ЕООД - София (563517.00 BGN)

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за нуждите на Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД

ID 554893
Дата на публикуване 2013-08-12
Тип на документа 3
Номер на поръчка 284808
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за нуждите на Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП-95 от 2013-08-12
Изпълнител Булмед 2000 ЕООД - София 121268853
Собственици на изпълнител Булмед 2000 ЕООД - София 121268853 Булмед 2000 ЕООД - София Булмед 2000 ЕООД - София 121268853 ID: 156
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 563 517,00 BGN