Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Биомедика България ЕООД/ старо Софбиолайф-Биомедика ООД - София (4000.00 BGN)

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на Отделение по хемодиализа при УМБАЛ "Света Анна" - София АД

ID 545792
Дата на публикуване 2013-06-14
Тип на документа 3
Номер на поръчка 278309
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на Отделение по хемодиализа при УМБАЛ "Света Анна" - София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора 65 от 2013-06-12
Изпълнител Биомедика България ЕООД/ старо Софбиолайф-Биомедика ООД - София 131189596
Собственици на изпълнител Биомедика България ЕООД/ старо Софбиолайф-Биомедика ООД - София 131189596 Биомедика България ЕООД/ старо Софбиолайф-Биомедика ООД - София Биомедика България ЕООД/ старо Софбиолайф-Биомедика ООД - София 131189596 ID: 118
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 4 000,00 BGN