Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Агарта - ЦМ ЕООД - с. Долни Богров (313798.00 BGN)

Доставка на специфични медицински изделия (консумативи) за нуждите на Клиника по кардиохирургия в УМБАЛ „Света Анна” – София  АД

ID 539764
Дата на публикуване 2013-04-30
Тип на документа 3
Номер на поръчка 274630
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на специфични медицински изделия (консумативи) за нуждите на Клиника по кардиохирургия в УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП - 48 от 2013-04-25
Изпълнител Агарта - ЦМ ЕООД - с. Долни Богров 121096923
Собственици на изпълнител Агарта - ЦМ ЕООД - с. Долни Богров 121096923 Агарта - ЦМ ЕООД - с. Долни Богров Агарта - ЦМ ЕООД - с. Долни Богров 121096923 ID: 481
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 313 798,00 BGN