Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД - София (752997.00 BGN)

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Света Анна” – София  АД

ID 540036
Дата на публикуване 2013-05-07
Тип на документа 3
Номер на поръчка 274048
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП - 53 от 2013-04-29
Изпълнител Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД - София 30454197
Собственици на изпълнител Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД - София 30454197 Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД - София Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД - София 30454197 ID: 764
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 752 997,00 BGN