Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Фармнет АД - Варна (55913.00 BGN)

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Света Анна” – София  АД

ID 540036
Дата на публикуване 2013-05-07
Тип на документа 3
Номер на поръчка 274048
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП-52 от 2013-04-29
Изпълнител Фармнет АД - Варна 202513217
Собственици на изпълнител Фармнет АД - Варна 202513217 Фармнет АД - Варна Фармнет АД - Варна 202513217 ID: 19078
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 55 913,00 BGN