Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Диахем ООД - Пловдив /старо наименование Диахем ЕООД/ (401475.00 BGN)

Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на отделение по трансфузионна хематология към УМБАЛ „Света Анна” – София АД

ID 535390
Дата на публикуване 2013-04-05
Тип на документа 3
Номер на поръчка 270996
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на отделение по трансфузионна хематология към УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП-33 от 2013-04-04
Изпълнител Диахем ООД - Пловдив /старо наименование Диахем ЕООД/ 115321600
Собственици на изпълнител Диахем ООД - Пловдив /старо наименование Диахем ЕООД/ 115321600 Диахем ООД - Пловдив /старо наименование Диахем ЕООД/ Диахем ООД - Пловдив /старо наименование Диахем ЕООД/ 115321600 ID: 817
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 401 475,00 BGN