Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Свети Мина" ЕООД - Пловдив -> Перфект Медика ООД - Стара Загора (686360.00 BGN)

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Свети Мина" ЕООД - гр. Пловдив

ID 682230
Дата на публикуване 2015-08-12
Тип на документа 3
Номер на поръчка 321521
Поръчител Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Свети Мина" ЕООД - Пловдив 115531627
Описание Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Свети Мина" ЕООД - гр. Пловдив
Обект доставки
Относно финансирането
Участници ‘’Емония Фарматех България‘’ ЕООД, ЕИК /Булстат/ 175327789, Адрес за кореспонденция – София, ул.Блага Димитрова №37, тел. 02 943 4877 и ел. поща – email: [email protected], ‘ЕЛИТ МЕДИКАЛ‘’ ООД, ЕИК /Булстат/ 130824861, Адрес за кореспонденция – София 1421, бул.Арсеналски №65,ет.1, офис 1. тел. 02 866 9070 и ел. поща – email: [email protected], ‘’АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ‘’ ООД, ЕИК /Булстат/ 175155243, Адрес за кореспонденция – София 1407, ул.Голо бърдо №8, тел. 02 962 5386 и ел. поща – email: [email protected], ‘’ Лаб Диагностика‘’ ООД, ЕИК /Булстат/ 831308324, Адрес за кореспонденция – София 1111, ул.Елисавета Багряна №20, тел. 02 948 6181 и ел. поща – email: [email protected], „ЕКОМЕТ-90”ЕООД, ЕИК /Булстат/ 130139003, адрес: гр.София, пощ. Код 1618 , Област София(столица); Община Столична , район Красно село, ж.к.Бъкстон, ул.’’Тодор Каблешков’’№ 16 тел. 029581211, е-mail:[email protected], ‘’АГАРТА - ЦМ‘’ ЕООД, ЕИК /Булстат/ 121096923, Адрес за кореспонденция – София , Долни Богров, ул.40-та №1, тел. 02 876 5542 и ел. поща – email: [email protected], ‘’ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ‘’ ЕООД, ЕИК /Булстат/ 130477290, Адрес за кореспонденция – София, ул.Цар Симеон, Блок20, ет.1,ап.3; тел. 02 920 0456 и ел. поща – email: [email protected], „ХИМТЕКС”ООД, ЕИК /Булстат/ 836149057, адрес: гр.Димитровград, пощ. Код 6400 , Област Хасково, ул.’’Бузлуджа’’№ 33 тел. 0391 60354, е-mail:[email protected], ‘Перфект Медика‘’ ООД, ЕИК /Булстат/ 833101609, Адрес за кореспонденция – Стара Загора 6000, ул.Новозагорско шосе, Блок 1, пк 441; тел. 042 610 230, факс 042 601585 и ел. поща – email: [email protected], „АРТ ТРАНС МЕДИКА”ООД, ЕИК /Булстат/ 121864013, адрес: гр.София, пощ. Код 1463 , Област София(столица), Община Столична, район Триадица, ул.’’Шандор Петьофи’’№ 47 тел. 02 489 43 00, е-mail:[email protected], ‘Ридаком‘’ ЕООД, ЕИК /Булстат/ 175040885, Адрес за кореспонденция – 1618 София , ул.Коломан №1, офис 217; тел. 02 958 6568 и ел. поща – email: [email protected], „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ”ЕООД, ЕИК /Булстат/ 103506445, адрес: 9002 гр.Варна, Област Варна, Община Варна, район Приморски, ул.’Иван Богоров’№ 12 тел. 052 602 360, факс 052 699 060 е-mail:[email protected], „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК /Булстат/ 831641528, Адрес за кореспонденция – 1750 София, ж.к.Младост 1, бл.28Б(ул.Димитър Моллов) тел. 02 971 2410 и ел. поща – email: [email protected], „МЕРК БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК /Булстат/ 200836780, Адрес за кореспонденция – 1505 София , бул.Ситняково №48, Сердика офиси,ет.6; тел: 02 446 1111 и ел. поща – email: [email protected], „ЯЗОН ТРЕЙД” ЕООД, ЕИК /Булстат/ 114600928, Адрес за кореспонденция – 4000 Пловдив, ул.Зайчар №2 тел. 032 51 7872 и ел. поща – email: [email protected], „ФИЛЛАБ”ЕООД, ЕИК /Булстат/ 115770869, адрес: 4000 гр.Пловдив, Област Пловдив, Община Пловдив, район Централен, ул.’Баучер’№ 10 тел. 032 642 128 е-mail:[email protected], „Г и Т” ЕООД, ЕИК /Булстат/ 825086762, Адрес за кореспонденция – 4002 Пловдив , ул.Янко Сакъзов №32 тел: 032 649 727; 0888 339 388 и ел. поща – email: [email protected], „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК /Булстат/ 115573932, адрес: 4000 гр.Пловдив, Област Пловдив, Община Пловдив, район Централен, ул.’Йордан Йовков’№ 9 тел. 032 644 588; 032 641 286 е-mail:[email protected], „ТОТАЛ МЕД” ООД, ЕИК /Булстат/ 2003501342, , адрес: 4000 гр.Пловдив, ул.”Лев Толстой” №30, ет.1, ап.2 тел. 032 622 044 е-mail:[email protected], „МИОМЕД” ООД, ЕИК /Булстат/ 115875553, адрес: 4002 гр.Пловдив, Област Пловдив, Община Пловдив, район Западен, ул.’Пещерско шосе’№ 66А тел. 032 992 333 е-mail:[email protected] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
Дата на договора Д-Д-18 от 2015-07-20
Изпълнител Перфект Медика ООД - Стара Загора 833101609
Собственици на изпълнител Перфект Медика ООД - Стара Загора 833101609 Перфект Медика ООД - Стара Загора Перфект Медика ООД - Стара Загора 833101609 ID: 567
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 686 360,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: