Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Пулс" АД гр. Благоевград -> Бултехномед ООД - Пловдив (15450.00 BGN)

Доставка, монтиране и първоначално изпитване на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ Пулс” АД, по четири обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 Операционна маса; 2.Обособена позиция №2 Операционна лампа; 3.Обособена позиция №3 Електронож; 4.Обособена позиция №4 Парен стерилизатор, в изпълнение на проект «Повишаване конкурентоспособността на „МБАЛ Пулс” АД, чрез внедряване и сертифициране на СУК по Международно признати стандарти БДС EN ISO 9001:2008» по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 4 МС-02-183/27.04.2012г. с идентификационен номер BG161PO003-2.1.12-1145-C0001, изменен с Допълнително споразумение № 4МС-02-183-А-1/24.07.2012г.

ID 527630
Дата на публикуване 2013-03-05
Тип на документа 3
Номер на поръчка 256669
Поръчител Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Пулс" АД гр. Благоевград 200110954
Описание Доставка, монтиране и първоначално изпитване на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ Пулс” АД, по четири обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 Операционна маса; 2.Обособена позиция №2 Операционна лампа; 3.Обособена позиция №3 Електронож; 4.Обособена позиция №4 Парен стерилизатор, в изпълнение на проект «Повишаване конкурентоспособността на „МБАЛ Пулс” АД, чрез внедряване и сертифициране на СУК по Международно признати стандарти БДС EN ISO 9001:2008» по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 4 МС-02-183/27.04.2012г. с идентификационен номер BG161PO003-2.1.12-1145-C0001, изменен с Допълнително споразумение № 4МС-02-183-А-1/24.07.2012г.
Обект доставки
Относно финансирането Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на проект «Повишаване конкурентоспособността на „МБАЛ Пулс” АД, чрез внедряване и сертифициране на СУК по Международно признати стандарти БДС EN ISO 9001:2008» по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 4 МС-02-183/27.04.2012г. с идентификационен номер BG161PO003-2.1.12-1145-C0001, изменен с Допълнително споразумение №4МС-02-183-А-1/24.07.2012г.
Участници NO
Дата на договора 06 от 2013-03-01
Изпълнител Бултехномед ООД - Пловдив 115863679
Собственици на изпълнител Бултехномед ООД - Пловдив 115863679 Бултехномед ООД - Пловдив Бултехномед ООД - Пловдив 115863679 ID: 6583
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 15 450,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: