Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Басейнова дирекция за управление на водите - Западнобеломорски район - център Благоевград -> ДЗЗД Консорциум АДД (189987.00 BGN)

" Разработване на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения"

ID 648550
Дата на публикуване 2015-02-16
Тип на документа 3
Номер на поръчка 315089
Поръчител Басейнова дирекция за управление на водите - Западнобеломорски район - център Благоевград 101619985
Описание " Разработване на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения"
Обект услуги
Относно финансирането Поръчката се възлага в рамките на проект "Разработване на планове за управление на риска от наводнения" финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г"
Участници 1. Консорциум „АДД” - Участници в консорциума: „Африт” ООД с ЕИК 175410295 и „Дабъл Д” ЕООД с ЕИК 104678768. ||2. Обединение „Обединени финансови консултанти 2014” - „Епсилон България” ООД с ЕИК 202872330 и „АНИСА-М” ЕООД с ЕИК 130567559 ||3. Обединение „АРП-ПУРН 2014” - Кооперация „София Консултинг Груп” с ЕИК 831850588, Клуб „ИКОНОМИКА 2000” с ЕИК 831228084 и „Булконс Груп” ЕООД с ЕИК 202210490 ||4. Обединение „Анализи Благоевград 2014” - „Юни проджект” ЕООД с ЕИК 200084865 и „Гама Мениджмънт” АД с ЕИК 200776595. ||
Дата на договора 8 от 2015-02-12
Изпълнител ДЗЗД Консорциум АДД 176815873
Собственици на изпълнител ДЗЗД Консорциум АДД 176815873 ДЗЗД Консорциум АДД 175410295 Африт ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал 104678768 ДАБЪЛ Д, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 70.0% от общия капитал ЕГН: ********** СТЕФАН ДАМЯНОВ ПЕТРОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2009-06-04] ********** СТЕФАН ДАМЯНОВ ПЕТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 23149
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 189 987,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: