Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ -> ДЗЗД Консорциум ОКВС (88000.00 BGN)

„Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставяне на услуги от тях“ в шест обособени позиции.

ID 682021
Дата на публикуване 2015-08-11
Тип на документа 3
Номер на поръчка 323016
Поръчител Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ 695388
Описание „Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставяне на услуги от тях“ в шест обособени позиции.
Обект услуги
Относно финансирането Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на изпълнението на проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” (наричан по-долу „Проекта”), осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”, съгласно № К13-32-1/ 30.09.2013 г., сключен с Управляващия орган на ОПАК.
Участници За обособена позиция № 1, оферти бяха подадени от следните участници: ||1. Консорциум ОКВС ДЗЗД, ЕИК 831747245, състоящ се от "ЕСРИ-България" ООД и "Географика" ООД; ||2. ЕТ "Кирил Данаилов – ТОП – ГЕО", ЕИК121272595; ||3. "Геосид" ООД, ЕИК 200836677; ||4. "Мапекс" АД, ЕИК 130562409; ||5. ДЗЗД Консорциум "Урбан груп", ЕИК 175583920 - състоящ се от "Визура" ЕООД, "Геоцентър" ЕООД и "Урбано" ЕООД; ||6."Геохайд" ООД, ЕИК 040220214; ||7. "Геоконсулт" ООД, ЕИК 040964476 ||8." Перник кадастър" ООД, ЕИК 113579737 || || ||
Дата на договора Д-49 от 2015-07-31
Изпълнител ДЗЗД Консорциум ОКВС 176892275
Собственици на изпълнител ДЗЗД Консорциум ОКВС 176892275 ДЗЗД Консорциум ОКВС 831747245 ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 200062954 ГЕОГРАФИКА ООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 24163
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 88 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: