Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. -> ТОБО ООД (0.00 BGN)

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ПРОЕКТ BG161PO001-1.2.01-0001 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007 – 2013 ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството за територията на Югоизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък“

ID 652060
Дата на публикуване 2015-03-04
Тип на документа 3
Номер на поръчка 317557
Поръчител Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. 831661388
Описание „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ПРОЕКТ BG161PO001-1.2.01-0001 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007 – 2013 ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството за територията на Югоизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък“
Обект услуги
Относно финансирането Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Участници 1. „ИНЖПРОЕКТ“ ООД, със седалище: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 71, ЕИК 123652571 ||2. „АРХОНТ“ ЕООД, със седалище: гр. София, ул. „Акад. Борис Стефанов“ № 20, вх. Б, ет. 4, офис 13, ЕИК 131544346 ||3. „АЙВА – Б“ ЕОО, със седалище: гр. Пловдив, ул. „Булаир“ № 26, ет. 5, ЕИК 115859175 ||4. „БГ ТРИ“ ДЗЗД, със седалище: гр. София, бул. „Вардар“, бл. 38Б, вх. Б, ап. 68. Съдружници в обединението са: „БГ ПРОЕКТ“ ЕООД със седалище в гр. София, бул. „Черни връх“ № 32Г, ет. 6, ап. 15, ЕИК: 175388055 и „ТРИАРТ“ ЕООД със седалище в гр. София, бул. „Вардар“, бл. 38Б, вх. Б, ап. 68, ЕИК: 131481369 ||5. „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД, със седалище: гр. София, община Студентски, ж.к. Студентски град, бл. 34, вх. Б, ап. 720, ЕИК 175245872 ||6. ДЗЗД „ТСД ГРУП“, със седалище: гр. Пловдив, ул. „Солунска“ № 1 Б, ЕИК 176648698. Съдружници в обединението са: „Цоневски ПК“ ООД, със седалище в гр. Пловдив, ул. „Хан Тервел“ № 15, ЕИК: 201596205 и „Аниди“ ЕООД, със седалище в гр. Чирпан, ул. „Плиска“ № 3, ЕИК: 160088597 ||7. „ТОБО“ ООД, със седалище: гр. София, ул. „Капитан Андреев“ № 5, ЕИК 831301080 ||8. ДЗЗД „ЕН И СИ НЕО“, със седалище: гр. София, ул. „Проф. Александър Фол“ № 2, вх. Б, ет. 8, офис 10. Участници в обединението са: „ЕН И СИ ГРУП“ ООД, със седалище в гр. София, ж.к. Овча Купел, бл. 54, ет. 9, ап. 40, ЕИК: 202319956. „НЕОМОРФОЗИС“ ЕООД, със седалище в гр. София, ж.к. Дървеница, бл. 18, вх. Б, ет. 7, ап. 43, ЕИК: 131500175. ||9. КОНСОРЦИУМ „ППМ – ИВАЛС - ЕЕ“, със седалище: гр. София, бул. „Витоша“ № 39. Участници в обединението са: „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД със седалище в гр. София, бул. „Витоша“ № 39, ЕИК: 175216595 и „Ивалс – Дренски“ ЕООД със седалище в гр. София, ул. Владимир Димитров – Майстора“ № 2, ЕИК: 020658970. ||
Дата на договора РД-02-29-84... от 2015-02-19
Изпълнител ТОБО ООД 831301080
Собственици на изпълнител ТОБО ООД 831301080 ТОБО ООД ТОБО ООД 831301080 ID: 14209
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 0,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: