Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. -> Инфраструктурна компания АД (0.00 BGN)

Сключване на рамкови споразумения за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 по седем обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северозападен район, в който попадат следните градове: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Лом; Обособена позиция 2: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северен централен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов; Обособена позиция 3: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен; Обособена позиция 4: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Петрич; Обособена позиция 5: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище; Обособена позиция 6: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък; Обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София

ID 632756
Дата на публикуване 2014-11-11
Тип на документа 3
Номер на поръчка 312502
Поръчител Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. 831661388
Описание Сключване на рамкови споразумения за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 по седем обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северозападен район, в който попадат следните градове: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Лом; Обособена позиция 2: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северен централен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов; Обособена позиция 3: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен; Обособена позиция 4: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Петрич; Обособена позиция 5: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище; Обособена позиция 6: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък; Обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София
Обект строителство
Относно финансирането Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Участници „СТРЕЗА“ ЕООД, с ЕИК 131223059; „ПРОТЕКТОР БГ” ЕООД, с ЕИК 115757512; „ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004” ООД, с ЕИК 107565793; „АВС-ИНЖЕНЕРИНГ-Н” ЕООД, с ЕИК 128031110;„БИЛДИНГ - ТД” ЕООД, с ЕИК 119509973;„АДВАНС - 2002” ЕООД, с ЕИК 126615172;„МАЗАЛАТ” ЕООД, с ЕИК 817045463;„СРЕГИ” ООД, с ЕИК 102701517;„БУЛПЛАН ДИНЕВИ” ООД, с ЕИК 200082704;„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД, с ЕИК 813029821;„ПАРТЬОРИ – А.Т.” ЕООД, с ЕИК 102814066;„СТИМЕКС” ЕООД, с ЕИК 103002356; ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ – ПЕТЪР ПЕТРОВ“, с ЕИК 817013106; „ЕКО СТРОЙ” ООД, с ЕИК 128043948; „ИНКОМ ПВ” ООД, с ЕИК 128523887;„ДОБРУДЖА БИЛДИНГ” ЕООД, с ЕИК 124693172;„МИГ МАРКЕТ” ООД, с ЕИК 813208824; „ЕВРОБИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с ЕИК 147003260;„КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, с ЕИК 127627462; КОНСОРЦИУМ „РЕМОНТИ ГС“, създадено с Соговор за консорциум от 26.05.2014 г., със съдружници: „Газстроймонтаж“ , с ЕИК 832048840 и „Стройкомерс“ ЕООД, с ЕИК 109514464;„ДЕВНЯ ТРЕЙД” ООД, с ЕИК 103290570; „ПЪТСТРОЙ-ВАРНА” ЕООД,с ЕИК 103561242; „АЙ ВИ СЕЙЛИНГС” ООД, с ЕИК 103550712;„СТРОЙПРОДУКТ” ЕООД, с ЕИК 824104862; „СТОЯНСТРОЙ” ЕООД, с ЕИК 825396864;„КРАСИН” ООД, с ЕИК 120548749; „ПЛАНЕКС” ООД, с ЕИК 813087785;„НСК СОФИЯ” ЕООД, с ЕИК 831838874;„БРАВО-СТРОЙ” ООД, с ЕИК 101688586;„ПЛАНЕКС БИЛД” ООД, с ЕИК 131264522;„ЗАПРЯНОВИ-03” ООД, с ЕИК 115816551; „ВЕСЕЛА” ООД, с ЕИК 103219192;„ИНОС 1” ООД,с ЕИК 831324823;„СТАР СИТИ” ЕООД, с ЕИК 831192695;„ХИДРОИЗОМАТ” АД, с ЕИК 121732517;„ДОБИ СТРОЙ” ЕООД, с ЕИК 203034725; „ПСГ” АД, с ЕИК 131137959; „ТРЕЙС - СОФИЯ” АД, с ЕИК 175254451;„УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ” ООД, с ЕИК 811160793; СД „БЕРКО-9—БЕРКОВСКИ И СИЕ“, с ЕИК 119027514;„МОНОЛИТ” АД, с ЕИК 836148005;„ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД, с ЕИК 201134560;„ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ” АД, с ЕИК 200408908;ЕТ „МЕТАЛИК – ИВАН ИВАНОВ“, с ЕИК 020362576;„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК 831493848;„ГЕОСТРОЙ” АД, с ЕИК 175102326; „ГЕНИМЕКС ИНВЕСТ” ЕАД, с ЕИК 114636244;„АЛЕКС СТРОЙ” ООД, с ЕИК 101612097;„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 200678922;„ТЕ – ТРЕЙД ГРУП” ООД, с ЕИК 200512839; „ПОЛИССТРОЙ” ЕООД, с ЕИК 838169610; ОБЕДИНЕНИЕ „СЕДСТРОЙ & ИЗО БИЛДИНГ“, със съдружници: „Седстрой” ЕООД, с ЕИК 175397150 и „Изо Билдинг” ЕООД, с ЕИК 203001535;„ЕВРОБИЛД БЪЛГАРИЯ” ООД, с ЕИК 131227940;„ЕЛИНА АД” ЕООД, с ЕИК 123728802;СДРУЖЕНИЕ „КРЕС“, със съдружници: „Понсстройинженеринг“ ЕАД, с ЕИК, 102907182; „СК-13 Пътстрой“ АД, с ЕИК 113001345; „Фърст и Инвестмънт“ ЕООД, с ЕИК 125578059; „Актив Билдинг Инк“ ЕООД, с ЕИК 203008787 и „Тодор Ванков“ ЕООД, с ЕИК 105014389;„СТРАТИЕВИ 2003” ООД, с ЕИК 126625736; „ПСТ ХОЛДИНГ” ЕАД, с ЕИК 831928535; СДРУЖЕНИЕ „ИНФРА РС ЕНЕРДЖИ“, със съдружници: „Инфра Роудс” ЕООД, с ЕИК 202062878 и „Р.С. Инженеринг” ЕООД, с ЕИК 831534113; „ЕКСА” АД, с ЕИК 131425114;ДЗЗД „ЖИЛСАН“, със съдружници: „МБ Инженеринг 2001” ЕООД, с ЕИК 2901894833 и „Малта консултинг” ЕООД, с ЕИК 201602321; „КАЛИСТРАТОВ ГРУП” ООД, с ЕИК 201760595;„МЕГАТУРС - 1” ЕООД, с ЕИК 121801696;„АЛДЕС” ЕООД, с ЕИК 130928671;„СЪННИКОМ” ЕООД, с ЕИК 121090475;„ЕНЕМОНА” АД, с ЕИК 020955078, с подизпълнител „Фи Строй“ ЕООД, с ЕИК 201505947;„МИРАТ ГРУП” ООД,с ЕИК 200463559; „АЙ БИ СИ КОНСУЛТ” ЕООД, с ЕИК 101518025; „АКВА - 3” ООД, с ЕИК 836147896;ДЗЗД „СЕВЕРОИЗТОК ГРУП 2014“, създадено със Споразумение за обединение, със съдружници: „Джи Пи Груп“ ООД, с ЕИК 131124561; „Експрес гаранцион“ ООД, с ЕИК 020916641; „Янис“ ООД, с ЕИК 127505978 и „КИК – ДС“ ООД, с ЕИК 103203448; „ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС” ЕООД, с ЕИК 131553288;„САНТА МАРИНА” АД, с ЕИК 131366349;ДЗЗД „АГРОСПЕКТЪР ИЗО“, със съдружници: „Агроспектър 2000“ ООД, с ЕИК 116506769;„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, с ЕИК 123682269; „СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА КОМПАНИЯ - ПЕРЕЛИК” ООД, с ЕИК 120540695;ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“, с ЕИК 104108825;„БОЛИД” ООД, с ЕИК 123021969; „ОЛДЕКС” ЕООД, с ЕИК 130920475;„НВГ ГРУП” ЕООД, с ЕИК 831679589;„ЩЕРЕВСТРОЙ” ООД, с ЕИК 120557933; „ПИ ЕС ПИ” ЕООД, с ЕИК 175245413; „КИК ДИЗАЙН” ООД, с ЕИК 131298581;„БОДРОСТ - 96” ЕООД, с ЕИК 101009334;„ЕЛИТСТРОЙ” АД, с ЕИК 101685540 Продължава в поле VI.2
Дата на договора РД-02-29-324-3 от 2014-11-05
Изпълнител Инфраструктурна компания АД 201134560
Собственици на изпълнител Инфраструктурна компания АД 201134560 Инфраструктурна компания АД Инфраструктурна компания АД 201134560 ID: 22601
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 0,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: