Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. -> Кимтекс - ЛС ООД - Плевен (140000.00 BGN)

Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по седем обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северозападен район, в който попадат следните градове: Видин, Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Плевен; Обособена позиция 2: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северен централен район, в който попадат следните градове: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов, Силистра; Обособена позиция 3: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове: Варна, Добрич, Търговище, Шумен; Обособена позиция 4: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район, в който попадат следните градове: Благоевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич; Обособена позиция 5: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове: Велинград, Карлово, Кърджали, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Смолян, Хасково; Обособена позиция 6: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, в който попадат следните градове: Бургас, Казанлък, Сливен, Стара Загора, Ямбол; Обособена позиция 7: Извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София.

ID 556042
Дата на публикуване 2013-08-19
Тип на документа 3
Номер на поръчка 279234
Поръчител Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. 831661388
Описание Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по седем обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северозападен район, в който попадат следните градове: Видин, Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Плевен; Обособена позиция 2: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северен централен район, в който попадат следните градове: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов, Силистра; Обособена позиция 3: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове: Варна, Добрич, Търговище, Шумен; Обособена позиция 4: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район, в който попадат следните градове: Благоевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич; Обособена позиция 5: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове: Велинград, Карлово, Кърджали, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Смолян, Хасково; Обособена позиция 6: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, в който попадат следните градове: Бургас, Казанлък, Сливен, Стара Загора, Ямбол; Обособена позиция 7: Извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София.
Обект услуги
Относно финансирането Във връзка с реализирането на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Участници NO
Дата на договора РД-02-29-322 от 2013-08-15
Изпълнител Кимтекс - ЛС ООД - Плевен 824124548
Собственици на изпълнител Кимтекс - ЛС ООД - Плевен 824124548 Кимтекс - ЛС ООД - Плевен Кимтекс - ЛС ООД - Плевен 824124548 ID: 8379
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 140 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: