Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/ -> Мибм Експрес ООД , гр. София (190000.00 BGN)

„Изпълнение на пощенски и куриерски услуги по проекти и за нуждите на Министерство на образованието, младежта и науката, включително в качеството му на междинно звено по ОП „Развитие на човешките ресурси"

ID 574974
Дата на публикуване 2013-12-14
Тип на документа 3
Номер на поръчка 268196
Поръчител Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/ 695114
Описание „Изпълнение на пощенски и куриерски услуги по проекти и за нуждите на Министерство на образованието, младежта и науката, включително в качеството му на междинно звено по ОП „Развитие на човешките ресурси"
Обект услуги
Относно финансирането Изпълнението на обобсобена позиция от № 1 ще бъде финансирано от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, по проект BG51PO001-8.1-01 „Подкрепа на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерство на образованието, младежта и науката за успешно управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР” в размер на до 120 000 лева. Изпълнението на обобсобена позиция от № 2 ще бъде финансирано от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, по проект BG51PO001-8.1-01 „Подкрепа на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерство на образованието, младежта и науката за успешно управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР” в размер на до 40 000 лева. Над посочените по-горе стойности средствата за изпълнение на обособена позиция № 1 в размер на до 70 000 лев и за обособена позиция № 2 в размер на до 14 000 са от бюджета на МОН.
Участници NO
Дата на договора Д01-4833 от 2013-12-10
Изпълнител Мибм Експрес ООД , гр. София 131394882
Собственици на изпълнител Мибм Експрес ООД , гр. София 131394882 Мибм Експрес ООД , гр. София Мибм Експрес ООД , гр. София 131394882 ID: 11763
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 190 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: