Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/ -> Маг Адвъртайзинг ООД - Варна (329938.00 BGN)

Провеждане на нациопални информационни и промоционни кампании за насърчаване на здравословния начин наживот чрез физическа активност и дейности за информиране и публичност на проект "Никога не е късно за ново начало"

ID 450628
Дата на публикуване 2011-09-15
Тип на документа 3
Номер на поръчка 206403
Поръчител Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/ 175745920
Описание Провеждане на нациопални информационни и промоционни кампании за насърчаване на здравословния начин наживот чрез физическа активност и дейности за информиране и публичност на проект "Никога не е късно за ново начало"
Обект услуги
Относно финансирането Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на проект „Никога не е късно за ново начало”. Проектът „Никога не е късно за ново начало” се изпълнява по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетно направление 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция: 5.3: „Работоспособност чрез по-добро здраве”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Национални информационни и промоционни кампании за насърчаване на здравословния начин на живот чрез физическа активност”. Договорът между Бенефициента Министерство на физическото възпитание и спорта и договарящия орган Агенция за социално подпомагане BG051PO001-5.3.03-0001-C0001 е сключен на 26.07.2010 г.
Участници NO
Дата на договора ОПРЧР - 9/38 от 2011-09-13
Изпълнител Маг Адвъртайзинг ООД - Варна 103117045
Собственици на изпълнител Маг Адвъртайзинг ООД - Варна 103117045 Маг Адвъртайзинг ООД - Варна Маг Адвъртайзинг ООД - Варна 103117045 ID: 14192
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 329 938,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: