Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Министерство на здравеопазването /МЗ/ -> Издателска къща "АБ" ЕООД - гр.Стара Загора (7362.00 BGN)

„Осигуряване на публичност на дейностите по проекти, включени в Средносрочната рамкова инвестиционна програма /СРИП/ на Министерство на здравеопазването”, а именно:  1.BG161PO001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр. София”; 2.BG161PO001/1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски ЕАД”, гр. Плевен“; 3.BG161PO001/1.1-08/2010/003 „Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов АД”, гр. Велико Търново“; 4.BG161PO001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана“; 5.BG161PO001/1.1-08/2010/005 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив“; 6.BG161PO001/1.1-08/2010/006 “Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД”; 7.BG161PO001/1.1-08/2010/007 „Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания“; 8.BG161PO001/1.1-08/2010/008 „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски”, гр. Кърджали“; 9.BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” Варна“; 10. BG161PO001/1.1-08/2010/010 „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян“ 11.BG161PO001/1.1-08/2010/011 „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен“; 12.BG161PO001/1.1-08/2010/012 „Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД“; 13.BG161PO001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас” АД“ 14.BG161PO001/1.1-08/2010/014 „Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3г.“ в гр. Монтана, гр. Пазарджик, гр. Перник, гр. Пловдив, гр. Търговище, ”Света Параскева”- гр. София, гр. Габрово, гр. Русе. 

ID 559327
Дата на публикуване 2013-09-11
Тип на документа 3
Номер на поръчка 259716
Поръчител Министерство на здравеопазването /МЗ/ 695317
Описание „Осигуряване на публичност на дейностите по проекти, включени в Средносрочната рамкова инвестиционна програма /СРИП/ на Министерство на здравеопазването”, а именно: 1.BG161PO001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр. София”; 2.BG161PO001/1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски ЕАД”, гр. Плевен“; 3.BG161PO001/1.1-08/2010/003 „Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов АД”, гр. Велико Търново“; 4.BG161PO001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана“; 5.BG161PO001/1.1-08/2010/005 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив“; 6.BG161PO001/1.1-08/2010/006 “Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД”; 7.BG161PO001/1.1-08/2010/007 „Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания“; 8.BG161PO001/1.1-08/2010/008 „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски”, гр. Кърджали“; 9.BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” Варна“; 10. BG161PO001/1.1-08/2010/010 „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян“ 11.BG161PO001/1.1-08/2010/011 „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен“; 12.BG161PO001/1.1-08/2010/012 „Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД“; 13.BG161PO001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас” АД“ 14.BG161PO001/1.1-08/2010/014 „Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3г.“ в гр. Монтана, гр. Пазарджик, гр. Перник, гр. Пловдив, гр. Търговище, ”Света Параскева”- гр. София, гр. Габрово, гр. Русе.
Обект услуги
Относно финансирането Проектът се финансира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Участници NO
Дата на договора РД-17-468 от 2013-09-09
Изпълнител Издателска къща "АБ" ЕООД - гр.Стара Загора 833034039
Собственици на изпълнител Издателска къща "АБ" ЕООД - гр.Стара Загора 833034039 Издателска къща "АБ" ЕООД - гр.Стара Загора Издателска къща "АБ" ЕООД - гр.Стара Загора 833034039 ID: 17648
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 7 362,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: