Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Министерство на външните работи /МВнР/ -> Триера Комюникейшънс ЕООД (2000.00 BGN)

"Изпълнение на дейности за осигуряване на публичност” по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Организиране и провеждане на конференции и Обособена позиция 2 - Изготвяне на информационни материали, рекламни материали и публикации по проект „Подобряване на ефективността и надеждността на предоставяните от МВнР електронни консулски услуги чрез въвеждане на системи за управление на качеството”, рег. № 13-31-34/23.04.2014 г., приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

ID 671431
Дата на публикуване 2015-06-12
Тип на документа 3
Номер на поръчка 321160
Поръчител Министерство на външните работи /МВнР/ 695228
Описание "Изпълнение на дейности за осигуряване на публичност” по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Организиране и провеждане на конференции и Обособена позиция 2 - Изготвяне на информационни материали, рекламни материали и публикации по проект „Подобряване на ефективността и надеждността на предоставяните от МВнР електронни консулски услуги чрез въвеждане на системи за управление на качеството”, рег. № 13-31-34/23.04.2014 г., приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.
Обект услуги
Относно финансирането Обществената поръчка се възлага по проект„Подобряване на ефективността и надеждността на предоставяните от МВнР електронни консулски услуги чрез въвеждане на системи за управление на качеството” с рег. № 13-31-34/23.04.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Участници „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, ЕИК:201741844 ||„Я. Алексиев” ЕООД, ЕИК:202318594 ||„Ламбаджиев Стандарт” ООД, ЕИК:130862812 ||„Медиа Интеракт” ЕООД, ЕИК:130237159 ||„Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД, ЕИК: 201557566 ||„Триера Комюникейшънс” ЕООД, ЕИК:175455251 ||Фондация "Общество на познанието", Булстат:131180266 ||„Дъ Нет” ЕООД, ЕИК:175108496 ||Издателство „Стандарт” ЕАД, ЕИК:175113632
Дата на договора 46/ОП-И/15 от 2015-06-11
Изпълнител Триера Комюникейшънс ЕООД 175455251
Собственици на изпълнител Триера Комюникейшънс ЕООД 175455251 Триера Комюникейшънс ЕООД Триера Комюникейшънс ЕООД 175455251 ID: 23696
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 2 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: