Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Медицински център - Биомед - 99 ЕООД, гр. Видин -> Емония Фарматех България ЕООД - София (1575.00 BGN)

“Доставка на реактиви и  консумативи за клинична лаборатория и микробиология, медицински консумативи и рентгенови филми  за нуждите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БИОМЕД - 99” ЕООД – гр. Видин”

ID 644617
Дата на публикуване 2015-01-23
Тип на документа 3
Номер на поръчка 317615
Поръчител Медицински център - Биомед - 99 ЕООД, гр. Видин 105045160
Описание “Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория и микробиология, медицински консумативи и рентгенови филми за нуждите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БИОМЕД - 99” ЕООД – гр. Видин”
Обект доставки
Относно финансирането
Участници “Хроно ”ООД със седалище и адрес на управление гр. София , ул „Граф Игнатиев” № 53, вх А , Ет. 1, БУЛСТАТ BG130998890 , представлявано от Пламен Пламенов Костов, ЕГН 7707286506 ||“Топ - Диагностика”ООД със седалище и адрес на управление гр. София , ул „Любата ”№ 4-6, БУЛСТАТ 130284625 , представлявано от Любомир Стефанов Момчилов , ЕГН 5605046788 ||“Ридаком ”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София , ул „Коломан ”№ 1, БУЛСТАТ 175040885 , представлявано от Дечо Петров Дечев , ЕГН 5008225785 ||“ПЕРФЕКТ МЕДИКА ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора , ул „Новозагорско шосе ” Бл.1, , БУЛСТАТ 833101609 , представлявано от Бенчо Йорданов Деков , ЕГН 5306197561 ||“МЕДИЛАБ ”ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул.“Силиврия“ №44-46, вхБ, ап.1, БУЛСТАТ 131443308, представлявано от Светла Милкова Чилингирова, ЕГН6604186534 ||“Медикъл имидж ”ООД със седалище и адрес на управление гр София , ул „Франсис Пресансе” № 15, с адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Каймакчалан”№1 БУЛСТАТ 130488072 , представлявано от Марчела Стойчева Банова - ||Габровска, ЕГН 6506241730 ||“Марвена М ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул.“Свети Киприян“ № 44, БУЛСТАТ 202873382, представлявано от Велизар Антонов Драгоев, ЕГН 6504256242 ||“Истлинк България ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София,кв.“Малашевци“, ул. „Ясен“ №2 А, БУЛСТАТ 15573932, представлявано от Емилия Делчева Белева, ЕГН 4108036459 ||“Интер Бизнес 91” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Искърско шосе“ № 1, БУЛСТАТ 010652246, представлявано от Людмила Зафирова, ЕГН 5301306314 ||“Емония Фарматех България ЕООД” със седалище и адрес на управление гр. София , ул. „ Блага Димитрова“ № 38,Ет. 1,Ап. 1, БУЛСТАТ BG 175327789, представлявано от Емил Анков Спасов, ЕГН 6002264209 ||“ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД със седалище и адрес на управление гр.София , бул „Арсеналски ”№ 65, Ет. 1,Офис 1 , БУЛСТАТ 130824861, представлявано от Красимир Аспарухов Кирков, ЕГН 6404276646 ||“Диасистемс ”ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София , ул „Мургаш ” № 3 БУЛСТАТ 200182932 , представлявано от Красимир Ангелов Дерилов , ЕГН 6712116246 ||“Гамидор България ”ООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 13-ти Март № 11, БУЛСТАТ 831426123, представлявано от Якоб Елизер Офер, ЕГН 4902117167 ||“БУЛ - БИО НЦЗПБ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Янко Сакъзов” № 26 , БУЛСТАТ 130428132 представлявано от д-р Любомир Ангелов Димитров ЕГН6009227249 ||"Хелмед България"ЕООД ЕИК 130477290 гр.София ул.Цар Симеон"бл.20вх 1ет1ап.3 представлявано от Валентин Христов Кръстев ЕГН 6305286521
Дата на договора 5 от 2015-01-05
Изпълнител Емония Фарматех България ЕООД - София 175327789
Собственици на изпълнител Емония Фарматех България ЕООД - София 175327789 Емония Фарматех България ЕООД - София Емония Фарматех България ЕООД - София 175327789 ID: 8863
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 575,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: